Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het rijbewijs van een gehandicapte chauffeur is ingenomen.Het bericht dat het rijbewijs van een gehandicapte chauffeur is ingenomen.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17356

2020Z17356

(ingezonden 28 september 2020)

Vragen van de leden Remco Dijkstra, Nijkerken-de Haan en Ziengs (allen VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat het rijbewijs van een gehandicapte chauffeur is ingenomen.

  1. Bent u bekend met het bericht: Rijbewijs gehandicapte chauffeur Gerrie ingenomen: ‘Het was mijn lust en mijn leven’? 1)
  2. Bent u het ermee eens dat het wel heel erg zuur is voor iemand die al 31 jaar lang zijn rijbewijs heeft, daarnaast medisch is goedgekeurd, vanwege zijn lichamelijke beperking ineens geen verlenging meer krijgt van zijn rijbewijs?
  3. Op basis van welke regel is het CBR tot dit besluit gekomen?
  4. Bent u het ermee eens dat in dit soort specifieke gevallen, waarbij iemand al jarenlang een rijbewijs heeft gehad en zonder problemen als chauffeur prima werk levert, een soort coulanceregeling beschikbaar moet zijn?
  5. Bent u het eens dat het ook voor mensen met een handicap of een arbeidsbeperking van groot belang is dat zij deel kunnen nemen aan het reguliere arbeidsproces?
  6. Bent u bereid met het CBR in contact te treden om te bezien welke mogelijkheden er zijn om toch over te gaan tot verlenging van het rijbewijs?
  7. Kunt u deze vragen voor het algemeen verleg CBR op 30 september 2020 beantwoorden?

1) Hart van Nederland, 25 september 2020, Rijbewijs gehandicapte chauffeur Gerrie ingenomen: 'Het was mijn lust en mijn leven' (https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/rijbewijs-gehandicapte-chauffeur-gerrie-ingenomen-het-was-mijn-lust-en-mijn-leven/)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl