Tweedemonitor / Kamervraag / Het rapport van de ombudsman 'Blijvende zorg'Het rapport van de ombudsman 'Blijvende zorg'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17347

2020Z17347

(ingezonden 28 september 2020)

Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Peters (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport van de ombudsman 'Blijvende zorg'

  1. Kent u de uitzending van Zembla "Zorgen voor Indy? Wat vindt u van deze uitzending?1)
  2. Wat vindt u van de conclusie uit het rapport van de ombudsman dat met name mensen die langdurig behoefte hebben aan verschillende soorten zorg en ondersteuning, knelpunten ervaren? 2)
  3. Heeft u zicht op hoe groot de groep is van mensen die langdurig behoefte hebben aan verschillende soorten zorg en ondersteuning?
  4. Hoe vaak betreft dit kinderen die langdurig behoefte hebben aan zorg en ondersteuning?
  5. Zijn dit ook de groep burgers die zich wenden tot het Juiste Loket van het ministerie van VWS?
  6. Burgers, specifiek in de casus van Zembla, waren er niet van op de hoogte dat er cliëntondersteuning voorhanden is, hoe kunt u bevorderen dat juist dit "soort zorgvragers" hiervan op de hoogte zijn?
  7. Vindt u dat altijd duidelijk moet zijn wie op welke verantwoordelijkheid kan worden aangesproken? Ook wanneer gemeenten bepaalde taken uitbesteden aan andere instanties? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
  8. Kunt u aangeven hoe op een praktische manier ondersteuning kan worden geboden, die rekening houdt met het gegeven dat de verschillende wetten weliswaar mogelijkheden bieden om domein overstijgend te werken, maar dit in praktijk heel lastig te organiseren blijkt?

1) Zembla, 17 september 2020, "Zorgen voor Indy"

2) Blijvende zorg. Nationale ombudsman maakt balans op twee jaar na zijn aanbevelingen om de toegang tot zorg voor burgers te verbeteren, 17 september 2020.


Indiener

Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)

René Peters (CDA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 17214 )

Publicatiedatum
28 September 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl