Tweedemonitor / Kamervraag / De herijking van de relatie met SurinameDe herijking van de relatie met Suriname

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16757

2020Z16757

(ingezonden 21 september 2020)

Vragen van de leden Baudet en Hiddema (beiden FvD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de herijking van de relatie met Suriname.

Vraag 1

Wat is uw huidige opstelling ten opzichte van de nieuwe Surinaamse regering-Santokhi? Beschouwt u Suriname inmiddels weer als bevriende natie?

Vraag 2

Welke voorwaarden worden gesteld bij Nederlandse hulp aan Suriname, gelet op de corruptie en momenteel zwakke democratische instituties? Welke garanties heeft Nederland dat de hulp die Nederland wil bieden ook op de juiste plek terechtkomt?

Vraag 3

Als Nederland besluit om Suriname te helpen met het vinden van een oplossing voor de financiële problemen, hoe zou de Nederlandse bijstand er dan uit moeten komen te zien? Wilt u daarbij in elk geval ingaan op de mogelijkheden om:

  1. de positie van Suriname op de kapitaalmarkt te versterken door middel van bepaalde garantstellingen; en
  2. ondersteuning te bieden met kennis en kunde bij de onderhandelingen van Suriname met het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de International Development Bank, over de herschikking van de huidige schuldenpositie?

 
Vraag 4
Welke mogelijkheden zijn er voor Nederlandse bedrijven om actief, via een fast-track voor ondernemers, te kunnen investeren in Suriname en samen te werken aan de groei van de Surinaamse economie? Wilt u hierbij in elk geval ingaan op de oliesector, de goudsector, de agrarische sector, de toeristische sector en de biotech-researchsector?

Vraag 5
Welke Nederlandse toeleveranciers zouden met hun kennis en kunde kunnen bijdragen aan de wederopbouw van Suriname? Hoe kan Nederland eraan bijdragen dat dit een win-winsituatie wordt voor het Nederlands bedrijfsleven en de Surinaamse samenleving?

Vraag 6
Wanneer en op welke wijze zal de hulp die door Nederland aan Suriname is toegezegd worden verstrekt? Wilt u hierbij in het bijzonder ingaan op uw toezegging dat Suriname ook kan rekenen op medisch personeel vanuit Nederland? Hoe verwacht u deze toezegging waar te maken, nu het medisch personeel in Nederland ook van groot nationaal belang is?

Vraag 7
Ziet u in het proces van herijking van onze banden met Suriname een rol weggelegd voor de Surinamers die in Nederland wonen en de Nederlandse nationaliteit hebben? Bent u bereid eventuele belemmeringen voor hulp vanuit deze groep aan familie en vrienden zoveel mogelijk weg te nemen?

Vraag 8
Hoe zou het Nederlandse beleid ten aanzien van Suriname een doordachte bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de instituten die de Surinaamse democratie ondersteunen en waarborgen?

Vraag 9
Hoe beziet u in het kader van de grandeur van de Nederlandse natie en onze glorierijke geschiedenis het belang van de relatie met Suriname?

Vraag 10
Wilt u deze vragen tijdig schriftelijk beantwoorden?


Gerelateerd

Het bericht 'Suriname vraagt Nederland om coronahulp'

De herijking van de relatie met Suriname

De oproep uit Suriname om hulp te bieden met vaccineren

Visumplicht tussen de Schengenzone en Suriname

Het aanbod van het Diaspora Medisch Team Nederland om steun aan het vaccinatieprogramma in Suriname te faciliteren

Een Surinaams verzoek om hulp in de strijd tegen het coronavirus

Het feit dat niet-EU-familieleden van expats geen toegang hebben tot Nederland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl