Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Vluchtelingen vast in oorlogsgebied door sluiting ambassades’Het bericht ‘Vluchtelingen vast in oorlogsgebied door sluiting ambassades’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16621

2020Z16621

(ingezonden 18 september 2020)

Vragen van de leden Sjoerdsma en Groothuizen (beiden D66) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Vluchtelingen vast in oorlogsgebied door sluiting ambassades’.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Vluchtelingen vast in oorlogsgebied door sluiting ambassades’? 1)
  2. Klopt het dat er ruim 1500 Vluchtelingengezinnen zijn die niet naar Nederland kunnen komen voor gezinshereniging, enkel en alleen doordat de ambassade gesloten is?
  3. Klopt het ook dat hierdoor mensen vast blijven zitten in oorlogsgebied?
  4. Deelt u de vrees van VluchtelingenWerk dat deze mensen gevaar lopen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke inspanning zult u verrichten omdat gevaar zo snel mogelijk te minimaliseren?
  5. Bent u het eens dat wanneer deze personen legaal naar Nederland mogen reizen, er ook een verantwoordelijkheid bij de Nederlandse overheid ligt om dit daadwerkelijk mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoe verhoudt het recht van deze mensen om naar Nederland te reizen zich tot uw verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken?
  7. Hoeveel ambassades zijn op dit moment nog gesloten? In welke landen?
  8. Wanneer verwacht u deze ambassades weer te kunnen openen?

1) Trouw, 7 september 2020, ' Vluchtelingen in de wacht door sluiting ambassades'. (https://www.trouw.nl/binnenland/vluchtelingen-in-de-wacht-door-sluiting-ambassades~bd082c0b/)


Gerelateerd

Het bericht ‘Vluchtelingen vast in oorlogsgebied door sluiting ambassades’

Het bericht dat eenvijfde van de Syriërs wordt afgewezen vanwege extremistische of conservatieve denkbeelden

Het bericht 'Kabinet komt afspraken hervestiging kwetsbare vluchtelingen niet meer na'

De opvang van Venezolaanse vluchtelingen

Het voornemen van de Nationale Politie tot sluiting van de arrestantencomplexen van de politiebureaus van Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel

Het bericht ‘Sluiting huisartsenpost Venray een flinke stap dichterbij’

De sluiting van Niemeyer

Het bericht ‘UNHCR evacueert honderden vluchtelingen uit kamp bij Tripoli’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl