Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Protest kost bouwers handenvol geld: Bezwaar maken voor financieel gewin gaat over rug woningzoekenden’Het bericht ‘Protest kost bouwers handenvol geld: Bezwaar maken voor financieel gewin gaat over rug woningzoekenden’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16618

2020Z16618

(ingezonden 18 september 2020)

Vragen van het lid Terpstra (CDA) aan de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Protest kost bouwers handenvol geld: Bezwaar maken voor financieel gewin gaat over rug woningzoekenden’

  1. Kent u de berichten ‘Protest kost bouwers handenvol geld: Bezwaar maken voor financieel gewin gaat over rug woningzoekenden’ en ‘Hoe bewoners van het Wijnhaveneiland zich voor veel geld laten afkopen door projectontwikkelaars’ ? 1) 2)
  2. Wat is uw reactie op het verdienmodel van bewoners die geld opstrijken door middel van bezwaarschriften?
  3. Deelt u de mening dat bezwaar maken, puur op basis van financieel gewin, beneden alle peil is zeker gezien de huidige woningnood? Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u het ermee eens dat financiële motieven om een bezwaarprocedure in te stellen een oneigenlijke manier is van bezwaar maken? Zo ja, is het mogelijk om juridische stappen te nemen richting deze bewoners?
  5. Heeft u aanwijzingen dat deze problematiek zich ook in andere wijken in Nederland voordoet? Zo ja, waar en in welke omvang? Zo nee, bent u bereid daar een onderzoek naar te starten?
  6. Wilt u, samen met de VNG, een oplossing zoeken voor de problematiek rondom bezwaarschriften en riante financiële deals?
  7. Bent u bereid in overleg te treden met vertegenwoordigers van projectontwikkelaars om ze ervan te overtuigen geen geheime schikking te treffen en deze perverse prikkel een halt toe te roepen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? Wilt u de resultaten van dat overleg met de Kamer delen?
  8. Wat ziet u in de oplossingsrichting om de lange duur van de procedures, inclusief hoger beroep, te versnellen? Wat ziet u in de oplossingsrichting om de zwijgplicht van deze geheime schikking tussen bewoners en projectontwikkelaars aan te pakken?
  9. Wilt u bovenstaande vragen één voor één beantwoorden?

1) Algemeen Dagblad, 12 september 2020, Protest kost bouwers handenvol geld: ‘Bezwaar maken voor financieel gewin gaat over rug woningzoekenden’ (https://www.ad.nl/rotterdam/protest-kost-bouwers-handenvol-geld-bezwaar-maken-voor-financieel-gewin-gaat-over-rug-woningzoekenden~a9c151dd/)

2) Algemeen Dagblad, 12 september 2020, 'Hoe bewoners van het Wijnhaveneiland zich voor veel geld laten afkopen door projectontwikkelaars' (https://www.ad.nl/rotterdam/hoe-bewoners-van-het-wijnhaveneiland-zich-voor-veel-geld-laten-afkopen-door-projectontwikkelaars~a98ffca9/)


Gerelateerd

Het bericht ‘Protest kost bouwers handenvol geld: Bezwaar maken voor financieel gewin gaat over rug woningzoekenden’

De actieve promotie van de controversiële paspoortprofessor Kochenov door de Rijksuniversiteit Groningen

Het bericht ‘Bouwers in opstand tegen norm duurzaam bouwen: ‘Hout dupe van oneerlijke rekensom’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: 'Net Sail Amsterdam’'

De gang van zaken rondom de demonstratie d.d. 21 juni 2020 op het Malieveld tegen de anderhalvemetersamenleving

Het bericht 'Noodkreet bouwers – ‘Ruimte zat in Nederland’'

Het bericht 'Meer dan honderdduizend verkeersboetes onterecht: ‘Bezwaar maken loont'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl