Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de coronatestlocatie op Schiphol alweer gesloten wordt wegens gebrek aan testcapaciteit.Het bericht dat de coronatestlocatie op Schiphol alweer gesloten wordt wegens gebrek aan testcapaciteit.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16254

2020Z16254

(ingezonden 14 september 2020)

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de coronatestlocatie op Schiphol alweer gesloten wordt wegens gebrek aan testcapaciteit.

1) Bent u bekend met de sluiting van de coronatestlocatie op Schiphol? 1)
2) Sinds wanneer was deze testlocatie open?
3) Hoeveel reizigers uit risicogebieden (code oranje en rood) zijn er sindsdien via Schiphol ons land binnengekomen?
4) Hoeveel reizigers lieten zich testen op deze testlocatie?
5) Hoeveel van hen werden “positief” getest?
6) Hoe staat het met uw toezegging, gedaan in het coronadebat van 12 augustus, waarbij u aangaf dat u zou uitzoeken of u kunt bewerkstelligen dat reizigers uit risicogebieden getest worden vóórdat ze op het vliegtuig stappen? 2)
7) Bent u bekend met het onderzoek naar de vlucht met de Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)-patiënt waarbij twintig medereizigers besmet raakten (drie overleden) en dat dit niet was gebeurd als de besmette meneer niet op het vliegtuig was gestapt? 3)
8) Begrijpt u daarom dat het van groot belang is dat iemand met covid-19 niet op het vliegtuig stapt?
9) Waarom lukt het u niet om voor voldoende testcapaciteit te zorgen? 
10) Kunt u deze vragen beantwoorden vóór aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 16 september 2020? 

1) Schiphol, 11 september 2020, 'Latest information on the coronavirus and Schiphol' (https://www.schiphol.nl/en/messages/coronavirus-update).

2) Plenair verslag Tweede Kamer, 93e vergadering, 12 augustus 2020, 'Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus'.

3) Olsen et al., 18 december 2003, 'Transmission of the Severe Acute Respiratory Syndrome on Aircraft'.


Gerelateerd

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

Het bericht dat de coronatestlocatie op Schiphol alweer gesloten wordt wegens gebrek aan testcapaciteit.

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Blootstelling van werknemers aan vervuilde en schadelijke lucht op luchthaven Schiphol

De wijze waarop de minister van Infrastructuur en Waterstaat om zal gaan met de constateringen van de Omgevingsraad Schiphol in haar toekomstige luchtvaartbeleid.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

De berichten ‘Coronateststraat Schiphol voorlopig maar beperkt open voor hoog risicopassagiers’ en ‘Mandatory coronavirus testing at airports in Germany off to smooth start’

Het bericht ‘Groot alarm bij de bloedbank: alweer een zak vol zwarte deeltjes’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl