Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat banken mogen discrimineren op leeftijd.Het bericht dat banken mogen discrimineren op leeftijd.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16035

2020Z16035

(ingezonden 10 september 2020)

Vragen van de leden Alkaya en Van Kent (beiden SP) aan de minister van Financiën over het bericht dat banken mogen discrimineren op leeftijd.  1. Deelt u de mening dat discriminatie in welke vorm dan ook verboden is en aangepakt dient te worden?

  2. Hoe reageert u op het bericht dat banken volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) mogen discrimineren op basis van leeftijd? (1)

  3. Hoe verhoudt deze uitspraak zich met Artikel 1 van de Grondwet?

  4. Kunt u verslag doen van en toelichten hoe deze zaak bij het ifid is verlopen en op basis waarvan het Kifid is gekomen tot dit oordeel?

  5. Zal deze uitspraak en bijbehorend proces worden meegenomen in de lopende evaluatie van het Kifid door SEO?

  6. Wat gaat u doen om alle vormen van discriminatie, en dus ook leeftijdsdiscriminatie, in de financiële sector te vinden en aan te pakken?

  7. Deelt u de mening dat banken al genoeg winst maken, ook zonder te discrimineren? Hoe gaat u de grootbanken dwingen het door deze leeftijdsdiscriminatie aangetaste vertrouwen in hen te herstellen?

(1) Telegraaf, 7 september 2020 (https://www.telegraaf.nl/financieel/568184322/abn-amro-zestiger-mag-niet-rood-staan)


Gerelateerd

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

FATCA en de Accidental Americans

Het bericht dat banken mogen discrimineren op leeftijd.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

het bericht «Gemeenten: laat ons discrimineren op leeftijd»

Het bericht dat banken het mkb leeg melken

Het discrimineren door banken van klanten met een spaarhypotheek

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl