Tweedemonitor / Kamervraag / Compensatie van mutatiedagen.Compensatie van mutatiedagen.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15897

2020Z15897

(ingezonden 9 september 2020)

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over compensatie van mutatiedagen.

Klopt het dat de compensatie van mutatiedagen alleen kan worden aangevraagd door zorgaanbieders met zorg in natura en dat deze compensatie dus niet geldt voor zorgaanbieders met een pgb-indicatie (met 24-uurs verblijf)? 1)

Kan precies toegelicht worden wie voor een dergelijke compensatie in aanmerking komen en welke uitzonderingssituaties er zijn?

Zou het niet logisch zijn als ook de zorgaanbieders met een pgb (met 24-uurs verblijf) recht zouden hebben op mutatiedagen? Zo nee, waarom niet?

  1. Casus onderhands meegestuurd


Indiener

Maarten Hijink (SP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 16885 )

Publicatiedatum
9 September 2020Gerelateerd

Compensatie van mutatiedagen.

Zorginstellingen die ten onterechte kosten in rekening brengen voor het opbaren van overledenen

De waardedalingsregeling

De aanhoudende problemen rondom de afschaffing van de ANW-compensatie bij het ABP, zoals de fouten in de pensioencommunicatie, de beperking tot 5 jaar van de coulanceregeling en de zorgplicht van een pensioenfonds

Het onterecht terugvorderen van toeslagen van zelfstandigen

Het bericht ‘CO2-compensatie is misleidend en ‘nattevingerwerk’'

De uitvoering van de compensatieregeling eHerkenning

Geen beroeps- en bezwaarprocedure compensatie eigen bijdrage kinderopvang

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl