Tweedemonitor / Kamervraag / Onnodige lesuitval door de onvoorspelbaarheid van de tijd die coronatests kostenOnnodige lesuitval door de onvoorspelbaarheid van de tijd die coronatests kosten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15152

Vragen van de leden Van den Hul en Ploumen (beiden PvdA) aan de Ministers voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onnodige lesuitval door de onvoorspelbaarheid van de tijd die coronatests kosten (ingezonden 28 augustus 2020).

Vraag 1

Vindt u het aanvaardbaar dat scholen te kampen hebben met onnodige lesuitval doordat dat het zo onvoorspelbaar is hoe lang het testen op corona duurt en lichte verkoudheidsklachten leraren dagenlang in thuisquarantaine houden omdat het door capaciteitsproblemen maar niet opschiet met een afspraak bij de GGD of het doorbellen van de uitslag?1 Zo ja, hoe moeten scholen zulke problemen dan opvangen?

Vraag 2

Heeft u er zicht op hoe dit zich verhoudt tot de reeds bestaande capaciteitsproblemen door het lerarentekort en het gebrek aan vervanging? Hoe kan de continuïteit en kwaliteit van onderwijs worden gegarandeerd?

Vraag 3

Berust de omstandigheid dat leraren in de teststraat voor corona van de GGD geen voorrang krijgen en net als iedereen 48 uur op hun uitslag moeten wachten op een bewuste keuze? Zo ja, welke overwegingen liggen hieraan dan ten grondslag? Zo nee, bent u bereid om hierin verandering te brengen?

Vraag 4

Hoe reageert u op de oproep van onder meer de PO-Raad om vitale beroepen voorrang te geven bij testen?

Vraag 5

Spelen zulke problemen ook bij andere vitale beroepen, bijvoorbeeld bij politieagenten en medewerkers in de zorg? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor hun dienstverlening wanneer in de herfst het aantal besmettingen weer mocht toenemen? Wat kunt en wilt u daartegen ondernemen?


X Noot
1

«Leraren nu thuis met klachten waarvoor zij zich nooit ziek zouden melden» in Trouw, 27 augustus 2020 (https://www.trouw.nl/onderwijs/leraren-nu-thuis-met-klachten-waarvoor-zij-zich-nooit-ziek-zouden-melden~bdc942b5/).

Indiener

Kirsten van den Hul (PvdA)

Lilianne Ploumen (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)

Arie Slob (CU)


descriptionAccess ( 16669 )

Publicatiedatum
28 Augustus 2020Gerelateerd

Onnodige lesuitval door de onvoorspelbaarheid van de tijd die coronatests kosten

Het bericht ‘Dreigend tekort voor laboratoria die coronatests moeten onderzoeken’

Het bericht ‘basisscholen missen 1300 leraren, na de zomer dreigt lesuitval’

Het bericht ‘Zorgmedewerkers willen voorrang bij coronatests nu wachttijden oplopen’?

De berichten ‘Vleessector vindt kritiek op hygiëne in coronatijden niet terecht’ en ‘Schouder aan schouder aan de lopende band: slachterijen willen coronatests’

Het delen van genetisch testmateriaal van Nederlanders met de Verenigde Arabische Emiraten.

Het bericht ‘Meneer Bouwels moet blijven’

De onvoorspelbaarheid van het budget voor gebundelde uitkeringen voor gemeenten (BUIG-budget)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl