Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de marine niet meer in haar eigen haven zou mogen afmeren van de ILTHet bericht dat de marine niet meer in haar eigen haven zou mogen afmeren van de ILT

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15061

Vragen van de leden Van Aalst en Popken (beiden PVV) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie over het bericht dat de marine niet meer in haar eigen haven zou mogen afmeren van de ILT (ingezonden 26 augustus 2020).

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat de marine in een verbeten juridische strijd is verwikkeld met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het afmeren van marineschepen in de Nieuwe Haven van Den Helder?1

Vraag 2

Bent u het ermee eens dat het te gek voor woorden is dat de marine een enorme dwangsom van maximaal 1 miljoen euro boven het hoofd hangt, enkel en alleen omdat ze in de eigen marinehaven wil afmeren?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat Defensie haar taken te allen tijde moet kunnen uitvoeren en dat de ILT niet kan stellen dat Defensie belangrijke activiteiten maar moet beëindigen vanwege zogenaamde «nadelige gevolgen voor het milieu»?

Vraag 4

Bent u het ermee eens dat deze situatie zeer ongewenst is en dat deze schepen gewoon moeten kunnen afmeren in Den Helder? Zo ja, bent u bereid daarvoor te gaan zorgen en een einde te maken aan deze belachelijke schertsvertoning?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Stoffer (SGP), ingezonden 26 augustus 2020 (vraagnummer 2020Z15056).


Gerelateerd

Het bericht dat de marine niet meer in haar eigen haven zou mogen afmeren van de ILT

Het bericht 'Inspectie: marine mag geen marineschepen in marinehaven laten afmeren'

Het bericht dat het ministerie een rapport over falen ruimtelijke ordening tegen hield

De berichten ‘Situatie buitendijkse haven is onvoorstelbaar’ en ‘Komst buitendijkse haven nog niet zeker’

De berichtgeving ‘Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’

Het bericht ‘Haven wil CO2 duurder maken’

Misstanden in een Colombiaanse haven

Certificering zeegaande zeilvaart

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl