Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Agent perplex en in onzekerheid door spuger.’Het bericht ‘Agent perplex en in onzekerheid door spuger.’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15059

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Agent perplex en in onzekerheid door spuger.» (ingezonden 26 augustus 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Agent perplex en in onzekerheid door spuger»?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat agenten zo snel mogelijk uitsluitsel over een eventuele besmetting met een ziekte (zoals corona, HIV of hepatitis) moeten krijgen na een dergelijk incident? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Zo ja, bent u bekend met het feit dat de dader/patiënt hiervoor toestemming moet geven?

Vraag 4

Indien de dader/patiënt de toestemming niet geeft, vindt u dan niet dat algemeen belang dat agenten dienen (namelijk o.a. de handhaving van de rechtsorde) een zogenoemd zwaarwegend belang2 is op grond waarvan aan de betreffende agent(en) kenbaar wordt gemaakt dat de dader een besmettelijke ziekte heeft? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Zo nee, deelt u de mening dat de (behandelend) arts(en) wettelijk verplicht is/zijn om bepaalde informatie naar buiten te brengen (bijvoorbeeld als de patiënt een besmettelijke ziekte heeft) waardoor het medisch beroepsgeheim doorbroken kan worden?

Vraag 6

Zo nee, bent u dan bereid om een wettelijke uitzonderingsgrond te formuleren in de Wet publieke gezondheid waardoor in dergelijke uitzonderlijke gevallen het medisch beroepsgeheim kan worden doorbroken in die zin dat de betreffende agent(en) uitsluitsel over een eventuele besmetting kunnen krijgen? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het bericht ‘Agent perplex en in onzekerheid door spuger.’

De berichten 'Machteloze agent vaker in gevecht met verwarde mensen' en 'Verwarde mensen drijven de agent tot wanhoop'

het bericht ‘Verantwoord gebruik van geweld moet bij agent 'inslijten'’

Het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem bedreigde met fysiek geweld

Het bericht 'Justitie wil eind aan juridische lijdensweg voor agent met trauma’

Het bericht ‘Onderwereld beraamt weer aanslag op Brabantse agent’

Het bericht ‘OM Eist 45 maanden cel tegen corrupte aspirant-agent ‘

Het bericht 'Falende screening: racende agent kon gewoon doorwerken'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl