Tweedemonitor / Kamervraag / Het ontlopen van strafvervolging na genitale verminkingHet ontlopen van strafvervolging na genitale verminking

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14950

Vragen van de leden Ploumen en Van den Hul (beiden PvdA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over het ontlopen van strafvervolging na genitale verminking (ingezonden 24 augustus 2020).

Vraag 1

Hoe oordeelt u over het bericht «Het kanaal over voor een besnijdenis»?1

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat ouders met hun kinderen naar het Verenigd Koninkrijk emigreren om zo strafvervolging na het besnijden van hun dochters te ontlopen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Is het u bekend dat door een maas in de wet ouders die geen permanente verblijfsvergunning hebben of Brits onderdaan worden niet kunnen worden vervolgd voor de besnijdenis van hun dochter(s)?

Vraag 4

Kunt u een inschatting maken van het aantal gezinnen dat om deze reden naar het Verenigd Koninkrijk verhuist? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 5

Bent u het met de mening eens dat alles op alles moet worden gezet om meisjesbesnijdenis te voorkomen?

Vraag 6

Welke maatregelen kunnen worden genomen om te voorkomen dat ouders die hun dochter(s) genitaal laten verminken hun straf ontlopen?

Vraag 7

Bent u bereid om contact op te nemen met uw ambtsgenoot uit het Verenigd Koninkrijk om deze maas in de wet te dichten en meisjes beter te beschermen tegen genitale verminking?

Vraag 8

Bent u bereid om aan te dringen op een Europese aanpak om te voorkomen dat op deze manier strafvervolging wordt voorkomen?


X Noot
1

De Groene Amsterdammer, 19 augustus 2020, «Het kanaal over voor een besnijdenis»


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De besnijdenis van Nederlandse meisjes in het buitenland

Het ontlopen van strafvervolging na genitale verminking

Het vergoeden van de hersteloperatie na vrouwelijke genitale mutilatie

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het bericht 'Bendes stropen Oeganda af om vrouwen genitaal te verminken'

Het voorkomen van vrouwelijke genitale verminking in Nederland

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl