Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Doekle Terpstra voorzitter is van het nieuwe coördinatieteam ventilatie op scholenHet bericht dat Doekle Terpstra voorzitter is van het nieuwe coördinatieteam ventilatie op scholen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14873

Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat Doekle Terpstra voorzitter is van het nieuwe coördinatieteam ventilatie op scholen (ingezonden 20 augustus 2020).

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat de voorzitter van het coördinatieteam ventilatie op scholen tevens voorzitter is van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel?

Vraag 2

Hoe voorkomt u dat hier belangenverstrengeling optreedt?

Vraag 3

Hoe garandeert u de onafhankelijkheid van het coördinatieteam aangezien zijn voorzitter op 12 augustus in een persbericht aangeeft dat de situatie van de ventilatiesystemen op scholen ronduit alarmerend is?1

Vraag 4

Wat gebeurt er als de ventilatiesystemen van scholen ondermaats blijken te zijn maar het onduidelijk blijft of het een relevante rol speelt in de rondgang van het virus?

Vraag 5

Waar komt uiteindelijk de rekening te liggen voor het verbeteren van de ventilatiesystemen als de voorspelling van de voorzitter van het nieuwe coördinatieteam ventilatie op scholen waarheid blijkt te zijn?


X Noot
1

Techniek Nederland, 12 augustus 2020, «Ventilatiesysteem voldoet in veel gebouwen niet aan de eisen», https://www.technieknederland.nl/persberichten/ventilatiesysteem-voldoet-in-veel-gebouwen-niet-aan-de-eisen


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het bericht dat Doekle Terpstra voorzitter is van het nieuwe coördinatieteam ventilatie op scholen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht 'Ventilatie bij scholen niet altijd op orde, open ramen dwingen tot jassen en dikke truien' en de richtlijnen voor het tegengaan van de verspreiding van COVID-19.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

COA-personeel dat zich onveilig voelt door ‘Minderjarige’ criminele Noord-Afrikanen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl