Tweedemonitor / Kamervraag / Het inclomplete AVG verwerkingsregister en over onbeantwoorde belangrijke vragen over de kinderopvangtoeslagaffaireHet inclomplete AVG verwerkingsregister en over onbeantwoorde belangrijke vragen over de kinderopvangtoeslagaffaire

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14769

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane en aan de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over het inclomplete AVG-verwerkingsregister en over onbeantwoorde belangrijke vragen over de kinderopvangtoeslagaffaire (ingezonden 17 augustus 2020).

Vraag 1

Herinnert u zich dat ik bij het algemeen overleg over de Belastingdienst op 23 juni 2020 doorgevraagd heb of er andere zwarte lijsten (dan de Fraude Signalering Voorziening – FSV) bekend waren?1

Vraag 2

Herinnert u zich dat u in juli 2020 het KPMG-rapport «Rapportage verwerking van risicosignalen voor toezicht» aan de Kamer gestuurd heeft?2

Vraag 3

Klopt het dat KPMG de eerste versie van dit rapport al op 16 juni 2020 aan het ministerie heeft aangeboden en dat toen al bekend was dat er meer applicaties waren die niet deugden? Waarom is dat niet aan de Kamer gemeld?

Vraag 4

Wanneer wist u voor het eerst van het bestaan van project 1043 af?

Vraag 5

Beschouwt u project 1043 als een zwarte lijst of niet?

Vraag 6

Wat betekent het dat de Belastingdienst een onderhanden versie heeft van een verwerkingsregister?

Vraag 7

Wanneer heeft de Belastingdienst een compleet verwerkingsregister (dat niet onderhanden is)?

Vraag 8

Herinnert u zich dat uw voorganger in mei 2019 het volgende meldde:

«De periode februari-mei 2019 heeft de Belastingdienst gebruikt om de bevindingen van de ADR weg te nemen. De Belastingdienst meldt dat de bevindingen inmiddels zijn opgelost, met uitzondering van het verwijderen van oude gegevens»

en

«De Belastingdienst werkt aan het verbeteren van het inzicht in het gebruik van persoonsgegevens in de keten door het actualiseren en het verbeteren van de kwaliteit van het register van werkingen»?3

Vraag 9

Herinnert u zich dat de Auditdienst Rijk (ADR) in een vervolgonderzoek in december 2019, dat als bijlage weggefrommeld aan de Kamer gestuurd is, concludeerde:

«Geen voortgang op registratie van verwerkersovereenkomsten in AVG-register

ADR-bevinding uit het initiële rapport: Nog niet alle verwerkersovereenkomsten zijn aanwezig of geactualiseerd

Uit de analyse van begin september 2019 blijkt dat er geen voortgang is geboekt ten opzichte van februari 2019 met betrekking tot de volledigheid en de actualiteit van de registratie van verwerkersovereenkomsten in het AVG-register van het Ministerie van Financiën.»4

Vraag 10

Wanneer heeft de Belastingdienst een functionerend, volledig en up-to-date verwerkingsregister dat aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoet?

Vraag 11

Realiseert u zich dat uw onvolledige verwerkingsregister ertoe leidt dat KPMG moet concluderen dat het mogelijk is dat processen met gebruik van risicosignalen buiten ons gezichtsveld zijn gebleven?

Vraag 12

Heeft u aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat u geen volledig verwerkingsregister heeft? Zo ja, wanneer?

Vraag 13

Kunt u deze vragen een voor een en voorafgaand aan het algemeen overleg start hersteloperatie kinderopvangtoeslag op 20 augustus 2020 beantwoorden?

Vraag 14

Kunt u ook de volgende vragen, waarvoor de originele beantwoordingstermijnen van drie weken (bijna) verstreken zijn en die betrekking hebben op de kinderopvangtoeslag, ten minste een dag voor het genoemde algemeen overleg beantwoorden:

  • onbeantwoorde vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) over 9000 dossiers die onterecht vernietigd zijn (ingezonden 6 juli 2020) (2020Z13583);

  • onbeantwoorde vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst en aan de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over het keihard liegen door de Belastingdienst/toeslagen (ingezonden 24 juli 2020) (2020Z14309);

  • onbeantwoorde vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën – toeslagen en douane – over vele ouders die in deze zomervakantie een brief kregen om binnen de veel te korte termijn van twee weken bewijsstukken over de kinderopvangtoeslag 2019 op te sturen (ingezonden 29 juli 2020) (2020Z14404)?


X Noot
1

Kamerstuk 31 066, nr. 674, o.a. p. 68–69:

Er is dus niks bekend.

De heer Omtzigt (CDA):

Er is dus niks bekend.

Staatssecretaris Vijlbrief:

Ik ken die lijstjes niet.

De heer Omtzigt (CDA):

Er zijn geen andere zwarte lijsten bekend op dit moment?

Staatssecretaris Vijlbrief:

Niet bij mij in ieder geval, nee.

De heer Omtzigt (CDA):

In de microfoon graag. Er zijn geen andere zwarte lijsten bekend?

Staatssecretaris Vijlbrief:

Niet bij mij, meneer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Dank u wel.»

X Noot
2

Bijlage bij Kamerstuk 31 066, nr. 681

X Noot
3

Kamerstuk 31 066 nr. 485

X Noot
4

Bijlage bij Kamerstuk 32 761, nr. 159


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl