Tweedemonitor / Kamervraag / De toekenning van het fonds voor de podiumkunsten, waarbij meer dan de helft van de toekenningen in Amsterdam plaatsvindt en er geen enkele toekenning is aan gezelschappen in Oost-NederlandDe toekenning van het fonds voor de podiumkunsten, waarbij meer dan de helft van de toekenningen in Amsterdam plaatsvindt en er geen enkele toekenning is aan gezelschappen in Oost-Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14555

Vragen van de leden Geluk-Poortvliet, Van den Berg en Omtzigt (Beiden CDA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de toekenning van het fonds voor de podiumkunsten, waarbij meer dan de helft van de toekenningen in Amsterdam plaatsvindt en er geen enkele toekenning is aan gezelschappen in Oost-Nederland (ingezonden 7 augustus 2020).

Vraag 1

Herinnert u zich dat het fonds voor de podiumkunsten een «deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2017–2020» gepubliceerd heeft?

Vraag 2

Herinnert u zich dat een van criteria was: «geografische spreiding in Nederland» (artikel 4.5 lid e van de deelregeling)?

Vraag 3

Hoe komt het dat er op 22 november 2019 – een paar dagen na het notaoverleg cultuur – een «deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2021–2024» gepubliceerd wordt, waaruit het criterium geografische spreiding verwijderd is?

Vraag 4

Heeft u overleg gehad met het fonds podiumkunsten over het schrappen van het criterium «geografische spreiding»?

Vraag 5

Heeft u ingestemd het schrappen van het criterium «geografische spreiding?

Vraag 6

Hoe heeft u de Kamer op de hoogte gesteld van het schrappen van het criterium «geografische spreiding»?

Vraag 7

Hoe beoordeelt u het feit dat alle aanvragers moeten voldoen aan de code «diversiteit en inclusie», die echt alle vormen van diversiteit lijkt te omvatten, maar dat er in twee landsdelen, 5 provincies (Noord en Oost) samen zegge en schrijve slechts een van de meer dan 50 toegekende subsidies wordt toegekend?

Vraag 8

En hoe beoordeelt u het dat meer dan de helft van de toekenningen in Amsterdam plaatsvindt?

Vraag 9

Kunt u een manier vinden om in overleg met het fonds toch echt betekenis aan het criterium «geografische spreiding» te geven en de Kamer daarover voor 23 augustus te informeren?

Vraag 10

Kunt u deze vragen een voor een en voor 23 augustus beantwoorden?


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl