Tweedemonitor / Kamervraag / Nieuwe rekenregels voor geluid die de woningbouw lam dreigen te leggenNieuwe rekenregels voor geluid die de woningbouw lam dreigen te leggen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14462

Vragen van de leden Kops, Van Aalst en Wilders (allen PVV) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nieuwe rekenregels voor geluid die de woningbouw lam dreigen te leggen (ingezonden 3 augustus 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Herrieregel is desastreus voor de bouw – Gemeenten en bouwers vrezen nieuwe rekenmethode»?1

Vraag 2

Bent u wel op de hoogte van het gigantische woningtekort (meer dan 300.000 woningen)? Bent u wel doordrongen van de noodzaak tot bijbouwen? Zo ja, hoe is het dan in ’s hemelsnaam mogelijk dat u nieuwe rekenregels voor geluid wilt invoeren, waardoor de woningbouw – opnieuw – stil dreigt te komen liggen?

Vraag 3

Hoe kan het dat u nog steeds in uw eigen Haagse papieren werkelijkheid leeft? Hebt u dan werkelijk niets geleerd van uw geblunder met uw rampzalige PFAS-regeltjes, waardoor complete bouwprojecten – plotseling – moesten worden stilgelegd? Deelt u de mening dat zit, zoals ook hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer zegt, «ongekende domheid» is geweest?

Vraag 4

Hoe is het in ’s hemelsnaam mogelijk dat er nu een nieuwe, soortgelijke bouwcrisis – ditmaal als gevolg van regeltjes over geluid – op de loer ligt? Wilt u dit, net als de door u gecreëerde PFAS-ellende, werkelijk op uw geweten hebben?

Vraag 5

Deelt u de eenvoudige conclusie dat een nieuwe bouwcrisis, als gevolg van bestuurlijk falen, desastreus en onacceptabel is? Zo ja, kunt u dan ook toezeggen dat die er niet gaat komen?

Vraag 6

Klopt het dat er momenteel aparte rekenregels voor geluid zijn voor windmolens, industrie, spoorwegen, snelwegen en luchtvaart? Klopt het dat – indien straks al het geluid van verschillende bronnen bij elkaar wordt opgeteld – de geluidsoverlast van bijvoorbeeld windmolens niet meer apart wordt vastgesteld, maar altijd in samenhang met andere geluidsbronnen? Klopt het dat het geluid van windmolens daarbij minder streng wordt meegerekend? Zo ja, waarom?


X Noot
1

De Telegraaf, 1 augustus 2020, Herrieregel is desastreus voor de bouw (https://www.telegraaf.nl/nieuws/814814810/herrieregel-is-desastreus-voor-de-bouw)


Gerelateerd

Nieuwe rekenregels voor geluid die de woningbouw lam dreigen te leggen

Het OPS-model

Het bericht dat het kinderspel is om bedrijven lam te leggen met beslag

De aanhoudende klachten rond laag frequent geluid bij windturbines

De verbijstering van politici over de totstandkoming van Windpark Spui in Piershil/Nieuw-Beijerland.

De onvrede en een staking onder tolken en vertalers

De gezondheidsschade van windturbines

Het bericht 'Mogelijk 14 miljard minder aan woningbouw en wegen door stikstofuitspraak'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl