Tweedemonitor / Kamervraag / De naamswijziging van het Confucius instituut en het samenwerkingscontract Stichting Confucius Instituut GroningenDe naamswijziging van het Confucius instituut en het samenwerkingscontract Stichting Confucius Instituut Groningen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14424

2020Z14424

(ingezonden 30 juli 2020)

Vragen van de leden Van Helvert en Van der Molen (beiden CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de naamswijziging van het Confucius instituut en het samenwerkingscontract Stichting Confucius Instituut Groningen. 

Bent u bekend met het bericht ‘China’s Confucius Institute renamed amid global backlash?’ 1)

Duidt de nieuwe naam voor het Confucius Instituut (“Ministry of Education Centre for Language Education and Cooperation”) op meer controle en directer toezicht door de Chinese overheid bij Confucius-samenwerkingen?

Gaat deze naamswijziging naar uw weten gepaard met een nieuwe Chinese overheidsstrategie omtrent Confucius-samenwerkingen?

Deelt u de mening dat de veranderingen bij dit Chinese instituut moeten zorgen voor extra alertheid bij zowel de Nederlandse contractpartijen als ook bij de Nederlandse Rijksoverheid bij het verlengen of aangaan van contracten omtrent Confucius-samenwerkingen?

Deelt u de mening dat samenwerkingscontracten gesloten tussen Chinese en Nederlandse partijen omtrent de werking van Confucius Instituten transparantie behoeven om Chinese politieke beïnvloeding te vermijden? Zo ja, bent u van mening dat deze transparantie wordt verzekerd bij de huidige Nederlandse Confucius Instituten?

Bestaat op dit moment de mogelijkheid Nederlandse kennisinstituten die een contract sluiten met Confucius Instituten te verplichten deze contracten openbaar te maken, zodat voor eenieder duidelijk is wat de voorwaarden voor samenwerking zijn? Zo nee, kan deze maatregel worden onderzocht en uitgewerkt? 

Wanneer wordt het samenwerkingscontract tussen de Communication University of China (Beijing), de Stichting Confucius Instituut Groningen (bestaande uit Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de gemeente Groningen) en de Chinese overheidspartij Hanban verlengd of heronderhandeld?

Heeft u de Stichting Confucius Instituut Groningen op de hoogte gesteld van de grote risico’s die gepaard gaan met samenwerking met Hanban?

Deelt u de mening dat ook de Rijksoverheid moet toezien op dit contract en de onderhandelde voorwaarden, en zo ja, welke maatregelen zal u treffen om dit te verzekeren?

1) Taiwan News, 6 juli 2020, https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3960842

Indiener

Harry van der Molen (CDA)

Martijn van Helvert (CDA)


Gericht

Stef Blok (VVD)

Ingrid van Engelshoven (D66)


descriptionAccess ( 16297 )

Publicatiedatum
30 Juli 2020Gerelateerd

De naamswijziging van het Confucius instituut en het samenwerkingscontract Stichting Confucius Instituut Groningen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'België houdt grens dicht voor directeur Confucius-instituut'

De uitzending 'Xi, Xi wat jij niet ziet' en het bericht 'Confucius Instituten voelen geen druk van Chinese zijde'

Het bericht ‘Gemeente verleent vergunning voor Frans Klooster/Walram Site’

Confuciusinstituten in Nederland

Het bericht ‘Medewerkers universiteit Groningen sluisden 1,2 miljoen weg’.

Het bericht dat de provincie Drenthe toestemming heeft gegeven voor het afschieten van tientallen diersoorten op Groningen Airport Eelde

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl