Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Polen zich wil terugtrekken uit het verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdtHet bericht dat Polen zich wil terugtrekken uit het verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14349

Vragen van de leden Van den Hul en Ploumen (beiden PvdA) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Polen zich wil terugtrekken uit het verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt (ingezonden 27 juli 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Polen wil zich terugtrekken uit verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt»?1

Vraag 2

Maakt u zich ook ernstige zorgen over wat het betekent voor de veiligheid en gezondheid van vrouwen wanneer Polen uit de Istanbul Conventie stapt?

Vraag 3

Wilt u bevestigen dat het van onveranderd groot belang is dat geweld tegen vrouwen wordt bestreden en hier nog veel werk te doen ligt? Wilt u eveneens bevestigen dat Nederland onder geen beding van plan is het Poolse voorbeeld te volgen?

Vraag 4

Heeft u contact opgenomen met uw Poolse collega’s in reactie op dit nieuws om te bespreken welke schadelijke gevolgen dit zal hebben naar mening van de Nederlandse regering? Zo ja, wat kunt u vertellen over dit gesprek of deze gesprekken? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen?

Vraag 5

Bent u bereid een reactie te formuleren (mogelijk in Europees verband) om kenbaar te maken dat de Nederlandse regering het gedrag van Polen afkeurt en om de noodzaak van het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen nogmaals te onderstrepen?

Vraag 6

Bent u tevens bereid om, al dan niet in Europees verband, Poolse maatschappelijke organisaties die zich inzetten tegen geweld tegen vrouwen te ondersteunen? Zo ja, welke organisaties heeft u in gedachten hoe ziet dergelijke steun eruit? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

NOS, 26 juli 2020, «Polen wil zich terugtrekken uit verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt», https://nos.nl/artikel/2341888-polen-wil-zich-terugtrekken-uit-verdrag-dat-geweld-tegen-vrouwen-bestrijdt.html


Gerelateerd

Het bericht dat Polen zich wil terugtrekken uit het verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

De toespraak van Greta Thunberg tijdens de COP24 in Katowice

Het bericht ‘Geweld tegen vrouwen vergt een Nationaal Coördinator’

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek ‘Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’

Het bericht ‘Loonkloof tussen man en vrouw verder gegroeid: gat van 175 euro in het bedrijfsleven’

Het bericht ‘Polen sleept kritische juristen voor de rechter’

Het bericht ‘Strategie voor gendergelijkheid: streven naar een Unie van gelijkheid’

Gebrek aan coördinatie bij de bestrijding van geweld tegen vrouwen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl