Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Neonazi Heerlen’Het bericht ‘Neonazi Heerlen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14313

Vragen van de leden Markuszower en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht «Neonazi Heerlen» (ingezonden 24 juli 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met deze berichten?1 2

Vraag 2

Bent u van mening dat personen of organisaties die uitingen doen zoals «Tod allen Juden» zich schuldig maken aan het oproepen tot geweld en vervolgd en gestraft zouden moeten worden?

Vraag 3

Kunt u uitleggen waarom Fadi J., de Duits-Irakese nazi, en/of zijn nazi partij, de afgelopen jaren niet vervolgd is/zijn door het Nederlandse openbaar ministerie (OM) voor het oproepen tot geweld?

Vraag 4

Bent u bereid deze Duits-Irakese nazi alsnog te laten vervolgen voor het oproepen tot geweld? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid deze Duits-Irakese nazi ons land uit te knikkeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u van mening dat zolang u Duits-Irakese nazis zoals Fadi J., die oproepen tot het doden van alle Joden, niet keihard aanpakt, u oogluikend toestaat dat Joden ook daadwerkelijk slachtoffer van geweld worden?


X Noot
1

Telegraaf, 20 juli 2020


Gerelateerd

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht ‘Neonazi Heerlen’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

De beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

Het bericht 'Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders'

De mogelijke betrokkenheid van de Minister in de strafzaak tegen het lid Wilders

Het bericht ‘Twitter blokkeert Wilders’

Bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl