Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten.Het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z14176

Vragen van de leden Sneller en Van Beukering-Huijbregts (beiden D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten (ingezonden 20 juli 2020).

Vraag 1

Kunt u zich de schriftelijke vragen van 10 juli 2020 herinneren, over de gevaarlijks situaties als gevolg van «boerenprotesten»?1 Bent u bekend met de berichten «Boeren protesteren op terrein van drukkerij DPG Media in Best»2 en «Verslaggevers Omroep Gelderland voelen zich bedreigd door Farmers Defence Force»?3

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat verslaggevers van Omroep Gelderland bedreigd zijn door boeren en dat boeren blokkades hebben opgeworpen bij zowel Omroep Brabant als bij de drukkerij van het Eindhovens Dagblad, het Brabants Dagblad en BN DeStem omdat de berichtgeving van deze media over de boerenprotesten hen niet beviel?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat de boeren tijdens hun protestactie bij drukkerij DPG Media niet weg wilden gaan voordat zij iemand van de krant hadden besproken? Deelt u de mening dat hier sprake is van intimidatie?

Vraag 4

Zijn er boetes uitgedeeld bij de blokkade door boeren bij deze medialocaties?

Vraag 5

Wat vindt u ervan dat verslaggevers van Omroep Gelderland nu «op hun hoede zijn» als ze verslag doen van de boerenprotesten? Deelt u de mening dat dit de persvrijheid ernstig bedreigt doordat hier een «chilling effect» vanuit gaat op de verslaglegging door deze journalisten?

Vraag 6

Krijgt u meer signalen van bedreigde journalisten door berichtgeving over de boerenprotesten?

Vraag 7

Deelt u de mening dat dergelijke bedreiging van de vrije pers onacceptabel is, omdat verslaglegging en kritische journalistiek onmisbaar zijn in een democratische samenleving en dit hun onafhankelijke en vrije manier van informatievoorziening aan het publiek ernstig bedreigt?

Vraag 8

Is er aangifte gedaan door journalisten die vanwege verslaggeving over de boerenprotesten bedreigd werden? Zo ja, hoeveel en hoe zijn deze aangiftes opgepakt? Bent u bereid deze met prioriteit te behandelen?

Vraag 9

Bent u bereid met de journalisten van Omroep Gelderland en Omroep Brabant en werknemers van drukkerij DPG Media in gesprek te gaan en zo onomstotelijk voor de vrije pers te staan?

Vraag 10

Wat is de stand van zaken rondom de uitvoering van het Akkoord Stuurgroep Agressie en geweld tegen journalisten? Hoe leest u de bedreigingen tegen journalisten rondom de boerenprotesten in het licht van dit Akkoord?


Gerelateerd

Het bericht dat journalisten bedreigd zijn na berichtgeving over boerenprotesten.

De gevaarlijke situaties als gevolg van ‘boerenprotesten’

Het bericht 'Journalisten aangevallen bij kerkdiensten Urk en Krimpen: ‘Dit is een aantasting van de rechtsstaat''

Het bericht ''Helft vrouwelijke journalisten heeft met bedreigingen te maken' NRC checkt'

Meldingen van bedreiging door journalisten

Het bericht dat de NOS na aanhoudende bedreiging van journalisten de logo’s van de auto’s haalt

De belaging van journalisten in Urk en Krimpen aan den IJssel

Het incident waarbij een WNL-journalist is belaagd en bedreigd in Zoetermeer

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl