Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat er vreselijke dingen zijn gebeurd met het testen van vaccins in AfrikaHet bericht dat er vreselijke dingen zijn gebeurd met het testen van vaccins in Afrika

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13784

Vragen van het lid Kuzu (DENK) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er vreselijke dingen zijn gebeurd met het testen van vaccins in Afrika (ingezonden 10 juli 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Vreselijke dingen gebeurd met testen van vaccins in Afrika»?1

Vraag 2

Klopt het dat verscheidene farmaceutische bedrijven een coronavaccin testen in ontwikkelingslanden?

Vraag 3

Op welke wijze wordt er toezicht gehouden op de manier waarop deze testen worden uitgevoerd, zodat de rechten van personen die deelnemen aan dergelijke testen, en internationale normen ten aanzien van het testen van geneesmiddelen worden gerespecteerd?

Vraag 4

Zijn er op dit moment misstanden bekend die zijn voorgevallen bij testen van coronavaccins die worden uitgevoerd in ontwikkelingslanden? Zo ja, op welke wijze worden deze misstanden aangepakt?

Vraag 5

Worden geneesmiddelen die niet tot stand zijn gekomen volgens internationale en Europese normen altijd geweigerd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bestaan er internationale afspraken over hoe slachtoffers van misstanden bij het testen van geneesmiddelen tegemoet gekomen worden?

Vraag 7

Klopt het dat farmaceutische bedrijven soms de voorkeur hebben om testen uit te voeren in ontwikkelingslanden, omdat dit financieel aantrekkelijker is en er voldaan moet worden aan minder voorschriften ten aanzien van de rechten van proefpersonen? Zo ja, deelt u de mening dat dit onwenselijk is?


Indiener

Tunahan Kuzu (DENK)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)

Stef Blok (VVD)


Access ( 16065 )

Publicatiedatum
10 Juli 2020
Gerelateerd

Het bericht dat er vreselijke dingen zijn gebeurd met het testen van vaccins in Afrika

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bezoek van de minister aan Zuid-Afrika

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

De voorraad van vaccins in Nederland

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De bestelling van 300 miljoen vaccins bij AstraZeneca

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl