Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een man die de dochter van een columnist bedreigde een taakstraf van twintig uur kreeg opgelegdHet bericht dat een man die de dochter van een columnist bedreigde een taakstraf van twintig uur kreeg opgelegd

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13663

Vragen van de leden Van Wijngaarden (VVD) en Van Haga (Van Haga) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een man die de dochter van een columnist bedreigde een taakstraf van twintig uur kreeg opgelegd (ingezonden 7 juli 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten over de veroordeling van een man wegens bedreiging van de dochter van een columnist?1 2

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat iemand die een dochter van een columnist dreigt te verkrachten en te vermoorden weg komt met een taakstraf van twintig uur?

Vraag 3

Deelt u de mening dat dreigen met geweld zowel online als offline onaanvaardbaar is en mensen die zich hier schuldig aan maken een substantiële straf moeten krijgen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat lichte straffen voor dergelijke bedreigingen de aangiftebereidheid van slachtoffers kunnen aantasten, omdat slachtoffers mogelijk vaker denken dat daders weg kunnen komen met een boete of een taakstraf van een paar dagen?

Vraag 5

In hoeverre vindt u het redelijk dat de huidige richtlijn van het Openbaar Ministerie (OM) bij een eerste bedreiging via sociale media nog uitgaat van een geldboete van 400 euro?3

Vraag 6

Bent u bereid in gesprek te gaan met het OM over het actualiseren van de richtlijn bedreiging om zwaardere strafeisen te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Acht u het wenselijk dat de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) ten aanzien van bedreiging worden herzien?4

Vraag 8

Bent u tevens bereid een afschrift van uw antwoorden op deze vragen onder de aandacht te brengen van het College van procureurs-generaal en het LOVS?


X Noot
1

De Stentor, 3 juli 2020, «Er is een klimaat dat het voor agressieve horken eenvoudig maakt om anderen het leven zuur te maken», https://www.destentor.nl/binnenland/er-is-een-klimaat-dat-het-voor-agressieve-horken-eenvoudig-maakt-om-anderen-het-leven-zuur-te-maken-br~a462ede3/

X Noot
2

Nu.nl, 3 juli 2020, «Man die dochter Özcan Akyol bedreigde krijgt twintig uur taakstraf», https://www.nu.nl/media/6062193/man-die-dochter-ozcan-akyol-bedreigde-krijgt-twintig-uur-taakstraf.html


Gerelateerd

Het bericht dat een man die de dochter van een columnist bedreigde een taakstraf van twintig uur kreeg opgelegd

Het bericht ‘Geen 4 maanden, maar één dag cel en taakstraf voor man (46) die betaalde seks met 16-jarig meisje had’

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Het bericht dat een agent vervolging wil afdwingen van man die hem bedreigde met fysiek geweld

Een vonnis waarbij een taakstraf wordt opgelegd na (poging tot) mishandeling van een agent.

De column ‘Er is een klimaat dat het voor agressieve horken eenvoudig maakt om anderen het leven zuur te maken’

Gendersensitieve zorg en het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG).

Het bedreigen van agenten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl