Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Hoe een Haagse moskee een ‘verzamelplaats voor jihadisten’ werdHet bericht ‘Hoe een Haagse moskee een ‘verzamelplaats voor jihadisten’ werd

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z13594

2020Z13594

(ingezonden 6 juli 2020)

Vragen van de leden De Graaf en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Hoe een Haagse moskee een ‘verzamelplaats voor jihadisten’ werd'.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Hoe een Haagse moskee een ‘verzamelplaats voor jihadisten’ werd'? 1)
  1. In hoeveel gevallen zijn potentiële uitreizigers/jihadisten gederadicaliseerd door de aanpak van de gemeente Den Haag en op basis van welk wetenschappelijk bewijs was dat?
  1. Hoe kan het dat u een nooit geëvalueerde aanpak als een succes beschouwt?
  1. Waarom is dit broeinest van jihadisten nog steeds open en bent u bereid deze moskee per direct te sluiten? Zo nee, waarom niet?
  1. Hoeveel radicalen en terroristen konden op deze manier met behulp van gemeente en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) doorgaan met hun werving van andere radicalen en (potentiële) terroristen en het verkondigen van hun boodschap in en rond de moskee?
  1. Wie waren dat allemaal?
  1. Hebben betrokkenen spijt van de aanpak en zijn zij bereid de verantwoordelijkheid daarvoor te dragen?
  1. In hoeverre heeft deze casus, inclusief het misbruik dat betrokkenen hebben gemaakt van alle knullige fouten aan de kant van de overheid, u tot het inzicht gebracht dat de islam een parallelle samenleving heeft gecreëerd waarin de islamitische belangen voorop staan?
  1. Bent u bereid administratieve detentie in te voeren en te stellen boven deze knullige aanpak waarbij Nederland in de maling wordt genomen? Zo nee, waarom niet?

1) NRC, 4 juli 2020, "Hoe een Haagse moskee een 'verzamelplaats voor jihadisten' werd"


Gerelateerd

Het bericht ‘Hoe een Haagse moskee een ‘verzamelplaats voor jihadisten’ werd

Het bericht ‘IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht ‘Blauwe Moskee biedt podium aan radicale prediker’

Het bericht dat de voorzitter van de Ulu moskee in Utrecht aangifte heeft gedaan tegen de PVV-lijsttrekker in Utrecht over zijn angstwekkende uitspraak over het afbranden van de Ulu moskee

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Het bericht ‘Onvrede over moskee-schoolreis’

Het bericht ‘Arabische inmenging in moskee Rotterdam’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl