Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de Nederlandse regering waarschuwingen negeert over het financieren van een NGO met banden met terrorismeHet bericht dat de Nederlandse regering waarschuwingen negeert over het financieren van een NGO met banden met terrorisme

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z12446

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat de Nederlandse regering waarschuwingen negeert over het financieren van een NGO met banden met terrorisme (ingezonden 29 juni 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Dutch government ignored warnings about funding terror linked NGO»?1

Vraag 2

Hoeveel subsidie ontving de Union of Agricultural Work Committees (UAWC) in de afgelopen jaren en dit jaar van de Nederlandse staat?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat de UAWC banden onderhoudt met dePopular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)?

Vraag 4

Klopt de bewering dat de PFLP te karakteriseren is als een terreurgroep die de staat Israël wil vernietigen? Is deze organisatie bijvoorbeeld schuldig aan een dodelijke bomaanslag op 23 augustus 2019?

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat (voormalig) medewerkers van de UAWC, zoals dhr. Abdul Razaq Farraj, berecht zijn of worden om steun of deelname aan terroristische activiteiten?

Vraag 6

Heeft u gereageerd op brieven van de UK Lawyers for Israel (UKLFI) aan de Nederlandse staat, in mei 2019 en mei 2020, met informatie over de banden tussen UAWC en PFLP? Zo ja, bent u bereid deze antwoorden openbaar maken? Zo nee, waarom heeft u hier niet op gereageerd, en bent u voornemens dit alsnog te doen?

Vraag 7

Wilt u in kaart brengen welke door Nederland gesubsidieerde organisaties, zoals de UAWC, banden hebben met terreurgroepen, en de financiering van deze organisaties zo snel mogelijk stopzetten?

Vraag 8

Wilt u tevens zo snel mogelijk de directe of indirecte financiering van organisaties, die op basis van hun doelstellingen of middels hun activiteiten een boycot van, of sancties tegen Israël nastreven of bevorderen, beëindigen, in het bijzonder van organisaties die daarin een voortrekkersrol spelen?2


X Noot
1

UK Lawyers for Israel, 23 juni 2020, «Dutch government ignored warnings about funding terror linked NGO», http://www.uklfi.com/dutch-government-ignored-warnings-about-funding-terror-linked-ngo

X Noot
2

Conform de motie Van der Staaij, Kamerstuk 23 432, nr. 438


Gerelateerd

Het bericht dat twee terreurverdachten indirect salaris hebben ontvangen met behulp van Nederlandse financiële steun aan de Palestijnse NGO UAWC.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat de Nederlandse regering waarschuwingen negeert over het financieren van een NGO met banden met terrorisme

Een gepland optreden van de Nederlandse ambassadeur in Israël op een conferentie van NGO Monitor

Antwoord op vragen van het lid Becker over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De ING als huisbankier van de overheid

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl