Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Eindelijk succes voor Almelose luchtwapen van Jan Waayer‘Het artikel ‘Eindelijk succes voor Almelose luchtwapen van Jan Waayer‘

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z12171

2020Z12171

(ingezonden 25 juni 2020)

Vragen van de leden Lodders en Ziengs (beiden VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het artikel ‘Eindelijk succes voor Almelose luchtwapen van Jan Waayer‘

 

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Eindelijk succes voor Almelose luchtwapen van Jan Waayer’? 1)
  2. Hoe beoordeelt u de kracht van innovaties om uitdagingen op het gebied van klimaat, milieudoelstellingen en terugdringen van emissies vorm te geven?
  3. Hoe kijkt u terug op het proces en jarenlang getouwtrek om een biologische luchtwasser op de zogenaamde Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV)-lijst te zetten?
  4. Heeft u het proces, de beoordeling en de toelating van deze specifieke casus geëvalueerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de uitkomsten en aanbevelingen met de Kamer delen? Bent u bereid dit op korte termijn te doen en de Kamer voor 15 september hierover te informeren?
  5. Kunt u een overzicht geven van het aantal aanvragen welke onderhanden is voor beoordeling en toelating RAV-lijst (geanonimiseerd en gecategoriseerd naar verschillende sectoren en oplossingsrichtingen en stadium van informatieverzoek/beoordeling)? Zo nee,  waarom niet?
  6. Kunt u toelichten hoe de innovatieve toelating in omringende landen plaatsvindt?
  7. Via welk systeem en en op welke manier wordt deze toelating betrokken bij de beoordeling in Nederland?
  8. Wat is de gemiddelde doorlooptijd bij de procedure tot beoordeling en toelating van innovatieve ontwikkelingen?
  9. Deelt u de mening dat de procedure tot beoordeling en toelating van innovatieve ontwikkelingen meer snelheid vereist? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier gaat u het proces versnellen?

 

 

1) https://www.tubantia.nl/almelo/eindelijk-succes-voor-almelose-luchtwasser-van-jan-waayer~a7f6e3f2/


Gerelateerd

Het artikel ‘Eindelijk succes voor Almelose luchtwapen van Jan Waayer‘

De Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen (28 973)

Het toevoegen van klimaatlessen aan het onderwijscurriculum in Nieuw-Zeeland

Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De inbeslagname van twee wietplanten voor medicinale cannabis

Een dreigende uithuiszetting van een gezin met kinderen vanwege de vondst van 96 gram hennep

Het bericht 'Vis kan eindelijk door Haringvlietdam, maar daarachter wachten netten en fuiken'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl