Tweedemonitor / Kamervraag / De webinar ‘Schouwen door PA en VS: Welbeschouwd een goed idee?!’De webinar ‘Schouwen door PA en VS: Welbeschouwd een goed idee?!’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z11720

2020Z11720

(ingezonden 22 juni 2020)

Vragen van de leden Regterschot (VVD) en Van den Berg (CDA) aan de ministers voor Medische Zorg en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de webinar ‘Schouwen door PA en VS: Welbeschouwd een goed idee?!’

  1. Bent u bekend met de webinar ‘Schouwen door PA en VS: welbeschouwd een goed idee?!’ [1] die 12 juni 2020 live te volgen was op internet?
  2. Kent u de inmiddels langjarige wens van beide beroepsgroepen om ook over te mogen gaan tot lijkschouwing, waarvoor regels zijn gesteld in de Wet op de lijkbezorging?
  3. Deelt u de mening dat zowel PA’s (physician assistant) als VS’en (verpleegkundig specialist) na gedegen bijscholing bevoegd verklaard zouden kunnen worden tot het verrichten van de lijkschouwing, in de gevallen waarin sprake lijkt te zijn van een natuurlijke dood? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening, dat vanuit het gedachtegoed “De juiste zorg op de juiste plek”, de mogelijkheid tot het verruimen van de bevoegdheden van PA’s en VS’en in relatie tot de lijkschouwing andere specialisten en huisartsen zou kunnen ontlasten van werkzaamheden? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u dan ook de mening dat sprake kan zijn van een besparing in de kostensfeer, wanneer PA’s en VS’en na aanpassing van de Wet op de lijkbezorging over mogen gaan tot lijkschouwing, alleen al doordat het vaak een tijdsbesparing oplevert omdat de PA’s en VS’en vaak al patiënten begeleiden, de voorgeschiedenis kennen en vaker ter plekke al aanwezig zijn in verpleeghuizen en dergelijke?
  6. Deelt u de mening dat bijvoorbeeld de coronacrisis – met een onverwachte piek in de oversterfte – heeft laten zien dat de inzet van PA’s en VS’en in de lijkschouwing er mogelijk aan had kunnen bijdragen dat extra bezoek van een huisarts of specialist ouderengeneeskunde niet noodzakelijk was geweest?
  7. Bent u tevens bereid om, als u zich uitgesproken heeft over de wenselijkheid om PA’s en VS’en bevoegd te maken voor het verrichten van lijkschouwing, met uw collega, de minister van BZK te verkennen of de mogelijkheid bestaat de Wet op de lijkbezorging hierop aan te passen?

[1] https://lnkd.in/erzKYv4 12 juni 2020, Live webinar - Schouwen door PA en VS: Welbeschouwd een goed idee?!


Gerelateerd

De webinar ‘Schouwen door PA en VS: Welbeschouwd een goed idee?!’

Het bericht ‘Politievrijwilliger in ruil voor een weekje aan zee’

Het bericht ‘Varen door de Bruse sluizen vraagt planning: al vijf maanden beperkingen door kapotte brug’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Gegoochel met stikstofcijfers waardoor de natuur achteruitboert

Een werkbezoek aan Schouwen-Duiveland

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl