Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten ‘Coronabesmettingen bij VION in Boxtel nog altijd aan de orde van de dag’De berichten ‘Coronabesmettingen bij VION in Boxtel nog altijd aan de orde van de dag’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z11585

2020Z11585

(ingezonden 19 juni 2020)

Vragen van de leden Smeulders en Bromet (beiden GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de berichten ‘Coronabesmettingen bij VION in Boxtel nog altijd aan de orde van de dag’

1

Bent u bekend met het bericht ‘Coronabesmettingen bij Vion in Boxtel nog altijd aan de orde van de dag’? 1)

2

Hoe leest u dit artikel in het licht van de aangenomen motie van de leden Smeulders en Bromet waarin is uitgesproken dat iemand die besmet is met het coronavirus niet op werkplekken, zoals in slachthuizen, mag werken en als blijkt dat het bedrijf de voorschriften negeert, het bedrijf onmiddellijk wordt gesloten, en die vraagt zoveel mogelijk te borgen dat bedrijven, waaronder slachthuizen, de coronamaatregelen naleven om te voorkomen dat medewerkers aan het virus worden blootgesteld? 2)

3

Deelt u de mening dat er in dit geval sprake is van het niet naleven van de coronamaatregelen en dat daarom tot sluiting moet worden overgegaan? Zo nee, waarom niet?

4

Is er overleg geweest met de Veiligheidsregio over het al dan niet sluiten van de vestiging van Vion in Boxtel? Zo ja, wat was de uitkomst van dit overleg? Zo nee, waarom niet?

5

Wat vindt u van de conclusie van Vion dat de werkvloer veilig is, terwijl zich nog steeds dagelijks besmette mensen melden? Wat gaat er gebeuren als blijkt dat de maatregelen van Vion niet het gewenste effect hebben?

 

 

1) Brabants Dagblad, 17 juni 2020 'Coronabesmettingen bij Vion in Boxtel nog altijd aan de orde van de dag' (https://www.bd.nl/meierij/coronabesmettingen-bij-vion-in-boxtel-nog-altijd-aan-de-orde-van-de-dag~a1186994/)

2) Kamerstuk 35359 nr.19

 

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Moorlag (PvdA), ingezonden 18 juni 2020 (vraagnummer 2020Z11462).


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl