Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Ouders De Fontein luiden noodklok over sluiting school’Het bericht ‘Ouders De Fontein luiden noodklok over sluiting school’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09968

Vragen van het lid Rog (CDA) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht «Ouders De Fontein luiden noodklok over sluiting school» (ingezonden 3 juni 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Ouders De Fontein luiden noodklok over sluiting school»?1

Vraag 2

Bent u op de hoogte van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad het verzoek om een jaar uitstel te verlenen voor de dreigende sluiting per 1 augustus 2020 ondersteunt?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er zeer bijzondere omstandigheden zijn om de voorgenomen sluiting als gevolg van het niet voldoen aan de opheffingsnorm uit te stellen, te weten het feit dat het bestuur van de andere bijzonder neutrale school, De Wildzang, op 13 mei 2020 aan de gemeente heeft laten weten per 1 augustus 2021 De Wildzang te zullen sluiten, dat met de sluiting van De Wildzang er niet alleen meer kinderen op zoek moeten naar een andere passende school, maar ook de opheffingsnorm voor De Fontein fors lager komt te liggen en dat de twee bijzonder neutrale scholen als gevolg van de coronacrisis moeilijk in staat waren te overleggen over een mogelijke fusie en ouders van kinderen op De Wildzang ook moeilijk in staat waren kennis te nemen van hoe het onderwijs op De Fontein wordt ingericht?

Vraag 4

Bent u bereid om in deze bijzondere omstandigheden recht te doen aan de wens van ouders, leerlingen, gemeenteraad en gemeentebestuur van Lelystad en basisschool De Fontein een extra jaar te blijven bekostigen?


X Noot
1

Omroep Flevoland, 13 mei 2020, «Ouders De Fontein luiden noodklok over sluiting school», https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/181251/ouders-de-fontein-luiden-noodklok-over-sluiting-school


Gerelateerd

Het bericht ‘Ouders De Fontein luiden noodklok over sluiting school’

Het bericht ‘Lelystad verzoekt minister basisschool De Fontein open te houden’

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Schiphol en Lelystad Airport

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Het bericht dat de veiligheid in de gevangenis van Lelystad in gevaar is

De stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl