Tweedemonitor / Kamervraag / Misstanden bij het Haga LyceumMisstanden bij het Haga Lyceum

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09769

2020Z09769

(ingezonden 29 mei 2020)

Vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over misstanden bij het Haga Lyceum

 

 1. Bent u bekend met de berichten ‘Bestuur Haga Lyceum schorst omstreden directeur vanwege angstbewind’ 1), ‘ Haga lyceum luisterde vertrouwelijke gesprekken onderwijsinspectie af’ 2), ‘Onderwijsinspectie: Ouders en medewerkers Haga Lyceum kunnen misstanden melden’ 3) en ‘Chaos bij Haga Lyceum compleet: volledig top de laan uit gestuurd’? 4)
 2. Klopt het dat de Inspectie van het Onderwijs vorig jaar is afgeluisterd tijdens haar onderzoek naar het Haga Lyceum? Zo ja, wie gaf opdracht om de Inspectie van het Onderwijs af te luisteren?
 3. Klopt het bericht dat de directeur van het Haga Lyceum op deze manier in de gaten hield waar het inspectieonderzoek zich op richtte en wat medewerkers over hem en de school zeiden? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?
 4. Welke gevolgen heeft het afluisteren van de Inspectie van het Onderwijs tijdens het onderzoek naar de wanpraktijken van het Haga Lyceum voor de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten? Betekent dit dat het onderzoek gedeeltelijk of helemaal over moet worden gedaan?
 5. Klopt het dat de Inspectie van het Onderwijs zelf ook vermoedens had dat het ‘kamertje’ werd afgeluisterd ten tijde van het onderzoek? Heeft de inspectie hier melding van gemaakt? Zo ja, waarom is deze informatie niet doorgeleid naar de Kamer? Zo nee, waarom niet?
 6. Deelt u de mening dat door het afluisteren van de Inspectie van het Onderwijs, het Haga Lyceum moedwillig de inspectie heeft belemmerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, betekent dit dat u nu juridische grond heeft om de bekostiging van het Haga Lyceum stop te zetten?
 7. Bent u op de hoogte dat het bestuur nu een ‘onafhankelijk onderzoeksbureau’ heeft gevraagd om de kwestie te onderzoeken? Van welk geld wordt dit bureau betaald? Is dit niet een taak die door de Inspectie van het Onderwijs zou moet worden uitgevoerd?
 8. Hoe beoordeelt u de recente bestuurschaos bij het Haga Lyceum? Klopt het dat de school nu in feite bestuurloos is? Zo nee, wie neemt dan nu het bestuur waar? Welke effect heeft het voor de kwaliteit van onderwijs als een school geen bestuur meer heeft? Welke gevolgen heeft dit voor de bekostiging van de school?
 9. Welke gevolgen heeft de bestuurscrisis van het Haga Lyceum voor de leerlingen van het lyceum?
 10. Welke gevolgen hebben deze gebeurtenissen voor het hoger beroep dat u onlangs tegen het Haga Lyceum bent aangegaan?
 11. Welke garanties kunt u geven dat met de invoering van de wet over de verduidelijking van de burgerschapsopdracht en de voorstellen rondom het uitbreiden van het instrumentarium, er voldoende handvatten zullen zijn om snel en effectief in te grijpen wanneer er sprake is van mismanagement of antidemocratisch - en anti-integratief onderwijs in het primair - of voortgezet onderwijs? Indien u dat niet kunt geven, op welke manier gaat u dan waarborgen dat er een einde komt aan dit soort scholen?
 12. Deelt u de mening dat deze berichten weer een zoveelste bewijs zijn dat het Haga Lyceum geen bestaansrecht heeft binnen het Nederlands onderwijssysteem en dat de school zo snel mogelijk gesloten moet worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer zorgt u voor adequate wetgeving om eindelijk eens in te kunnen grijpen bij dergelijke scholen?
 13. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg onderwijs en corona van 17 juni 2020?

 

1) https://www.nu.nl/binnenland/6053620/bestuur-haga-lyceum-schorst-omstreden-directeur-vanwege-angstbewind.html

2) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5129991/haga-lyceum-afluisteren-onderwijsinspectie-apparatuur-gesprekken

3) https://www.ad.nl/binnenland/onderwijsinspectie-ouders-en-medewerkers-haga-lyceum-kunnen-misstanden-melden~a2c89348/?referrer=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig5L75sdbpAhVMNOwKHSeWBGEQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Fbinnenland%2Fonderwijsinspectie-ouders-en-medewerkers-haga-lyceum-kunnen-misstanden-melden~a2c89348%2F&usg=AOvVaw0fbKsBVMJ9x6yL7lvoPO7N

4) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1565784589/chaos-bij-haga-lyceum-compleet-volledige-top-de-laan-uit-gestuurd?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf

 

 


Indiener

Rudmer Heerema (VVD)


Gericht

Arie Slob (CU)


Access ( 15310 )

Publicatiedatum
29 Mei 2020
Gerelateerd

Misstanden bij het Haga Lyceum

Het bericht ‘Islamitische Haga Lyceum van plan meer omstreden predikers uit te nodigen’

Het bericht ‘Banken dreigen rekening Haga Lyceum te blokkeren’

Examenkandidaten van het Vreewijk Lyceum in Rotterdam die massaal zijn gezakt voor hun examen

Nieuwe onthullingen rond het Haga Lyceum

Een rechterlijke uitspraak over het Haga Lyceum

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het onterecht innen van verplichte ouderbijdragen voor onderwijs aan hoogbegaafden.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl