Tweedemonitor / Kamervraag / Mogelijke Chinese spionage bij Europese instellingen via de ambassade van MaltaMogelijke Chinese spionage bij Europese instellingen via de ambassade van Malta

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z09101

Vragen van de leden De Roon en Maeijer (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over mogelijke Chinese spionage bij Europese instellingen via de ambassade van Malta (ingezonden 20 mei 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat de Maltese ambassade in Brussel door China is gebruikt als «spy tower» om Europese instellingen mee te bespioneren?1 2

Vraag 2

In hoeverre klopt het dat China heeft betaald voor de verbouwing van de Maltese ambassade die pal naast het gebouw van de Europese Commissie in Brussel ligt?

Vraag 3

Beschikt u over informatie dat de ambassade inderdaad voor spionageactiviteiten is gebruikt en bent u bereid om de Belgische staat om opheldering te vragen?

Vraag 4

Zijn bij de Europese Commissie en andere Europese instellingen gevallen bekend van vermoedelijke Chinese spionage, al dan niet via ambassades van EU-lidstaten?

Vraag 5

Beschikt u over aanwijzingen dat de ambassade van Malta in Den Haag – die in de directe nabijheid van het Vredespaleis ligt – als «spy tower» wordt gebruikt om internationale instellingen in Nederland te bespioneren?

Vraag 6

Wat doet Nederland om te voorkomen dat China spionagepraktijken via ambassadenetwerken van kleine en/of makkelijk beïnvloedbare staten zoals Malta, opzet en uitvoert op Nederlandse grondgebied?

Vraag 7

Deelt u onze toenemende bezorgdheid over de wijze waarop China probeert (internationale) instellingen te infiltreren, te bespioneren en besluitvormingsprocessen op dubieuze wijze probeert te beïnvloeden? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Le Monde, «Espionnage: les ombres chinoises de l’ambassade de Malte à Bruxelles», 15 mei 2020, https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/15/les-ombres-chinoises-de-l-ambassade-de-malte-a-bruxelles_6039710_3210.html

X Noot
2

The Telegraph, «British spies tipped off Belgium over Chinese spying on European Commission, say French reports», 15 mei 2020, https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/15/british-intel-tipped-belgium-chinese-spying-european-commission/


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl