Tweedemonitor / Kamervraag / Veilige evenementenVeilige evenementen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08871

Vragen van de leden Schonis (D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligheid over veilige evenementen (ingezonden 18 mei 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Een drive-in bioscoop: organisatoren staan te trappelen maar krijgen geen vergunning»?1

Vraag 2

Bent u bekend met de signalen uit het bericht, namelijk dat er bij een vergunningsaanvraag meteen wordt afgewezen op basis van de noodverordening en niet wordt gekeken of een individueel evenement veilig is volgens de RIVM-richtlijnen?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat door een algemeen verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht veilige evenementen onnodig geen doorgang kunnen krijgen?

Vraag 4

Kunt u toelichten waarom het in Nederland niet mogelijk is om net als in Duitsland2 en Denemarken3 evenementen te organiseren die veilig zijn?

Vraag 5

Bent u het ermee eens dat hierdoor onnodig schade wordt geleden door een sector die reeds hard wordt getroffen door de corona maatregelen?

Vraag 6

Bent u bereid om het OMT te vragen te bezien hoe bij de advisering over sectoren meer maatwerk mogelijk kan worden gemaakt anders dan een generiek go/no-go signaal?

Vraag 7

Bent u bereid burgemeesters meer ruimte te bieden om uitzonderingen op te nemen in de noodverordening die de mogelijkheid bieden evenementen die kunnen plaatsvinden, conform de richtlijnen van het RIVM doorgang te laten vinden?

Vraag 8

Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?


Gerelateerd

Regeldruk voor kleine evenementen en festivals zoals de Lauwersland Fietsvierdaagse

Het bericht 'TT te vroeg voor financiële compensatie, Mulder stelt Kamervragen'

Veilige evenementen

De algemene ledenvergadering van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en het manifest ‘Versterk vrijwilligerswerk’

De hoge BTW-heffing over digitale popevenementen.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De artikelen ‘Asielzoekers uit veilige landen terroriseren Harderwijk’ en ‘Harderwijk is diefstallen door asielzoekers beu’

De keuze om digitale uitzendingen van culturele evenementen als elektronische dienst te beschouwen.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl