Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’Het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08783

2020Z08783

(ingezonden 15 mei 2020)

Vragen van de leden Sneller en De Groot (beiden D66) aan de minister-president en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’? 1)
 2. Kunt u toelichten waarom de Kamer niet eerder over deze details is geïnformeerd?
 3. Kunt u bevestigen dat de Koning wordt vrijgesteld van bepaalde subsidievoorwaarden - zoals gemeld in de berichtgeving- , die voor anderen wel gelden? 
 4. Bent u bereid alsnog opheldering te verschaffen aan de Kamer over de precieze afspraken rondom de subsidies voor het Kroondomein alsmede de redenen voor de afwijkingen van de ‘model-voorwaarden’?
 5. Bent u bereid de subsidiebeschikking met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?
 6. In hoeverre bent u het eens met de uitspraken van onder andere emeritus-hoogleraar notarieel recht Martin Jan van Mourik dat deze afwijkingen c.q. constructie onvoldoende juridische basis heeft en zorgt voor ongelijke behandeling?
 7. Bent u bereid de Kamer op de hoogte te houden over het verloop van de juridische procedure die door Stichting De Faunabescherming is gestart om de subsidiebeschikking aan te vechten? 2)
 8. Kunt u herbevestigen dat een eventuele verlenging dan wel nieuwe verlening van subsidie voor het onderhoud en beheer van Het Loo eerst aan de Kamer voorgelegd wordt, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld zich over de voorwaarden uit te spreken alvorens deze opnieuw worden vastgesteld?
   
  1)  NRC Handelsblad, 13 mei 2020, "Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo", https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/13/koning-krijgt-ten-onrechte-subsidie-voor-het-loo-a3999697 en Website BNNVara, https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/47-miljoen-euro-subsidie-aan-koning-voor-kroondomein-het-loo-onrechtmatig    2) Website NOS, 13 mei 2020,  https://nos.nl/l/2333807

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Wassenberg (PvdD), ingezonden 14 mei 2020 (vraagnummer 2020Z08682).

 


Gerelateerd

Het bericht dat de Koning ten onrechte subsidie ontvangt voor Kroondomein het Loo

Het bericht ‘Koning krijgt ten onrechte subsidie voor het Loo’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat de Koning ten onrechte subsidie ontvangt voor Kroondomein het Loo

Het bericht ‘Het raadsel rond de val van burgemeester Peter de Koning: ‘Dit is een stille coup’’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht “Waarom durfal Alkmaar geen topsubsidie krijgt voor EK Wielrennen” en het bericht “toch nog ruim kwart miljoen subsidie voor EK wielrennen”

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl