Tweedemonitor / Kamervraag / Het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoortenHet onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08228

Vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen (beiden CDA), Leijten (SP), Verhoeven (D66) en Kuiken (PvdA) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de promotie van de verkoop van paspoorten (ingezonden 8 mei 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitzendingen van Nieuwsuur van 26 en 27 september 2019 over de verkoop van paspoorten op Malta en de rol van professor Kochenov (RUG) hierin en de vele Kamervragen die daarover tot nu toe gesteld zijn?1

Vraag 2

Herinnert u zich dat er onafhankelijk onderzoek zou plaatsvinden in opdracht van de RUG, dat in het eerste kwartaal van 2020 zou zijn afgerond, dat het openbaar gemaakt zou worden, naar de inspectie en u gestuurd zou worden en dat de inspectie er een oordeel over zou geven en dat u het onderzoek aan de Kamer zou doen toekomen?

Vraag 3

Heeft de heer Kochenov tussen september 2019 en nu nog nevenactiviteiten op het gebied van de advisering over de verkoop van paspoorten verricht? Zo ja welke zijn dat dan en hoe beoordelen de RUG en u die activiteiten gedurende het onderzoek?

Vraag 4

Kunt u het rapport, inclusief de reactie van de onderwijsinspectie, aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 5

Wat vindt u zelf van de conclusies van het rapport en de acties van de Rijksuniversiteit Groningen?

Vraag 6

Hoe kan herhaling van een soortgelijke affaire voorkomen worden?

Vraag 7

Kunt u deze vragen één voor één en binnen twee weken beantwoorden?


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 527. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 526. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1222. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1446. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 1512.


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl