Tweedemonitor / Kamervraag / Mondkapjes en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)Mondkapjes en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z08109

2020Z08109

(ingezonden 7 mei 2020)

Vragen van de leden Diertens en Verhoeven (beiden D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over mondkapjes en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

 

  1. Waarom heeft het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) bewust gekozen voor de strategie om de capaciteit binnen bestaande leveranciers op te schalen in plaats van het aantal leveranciers te vergroten, zoals tijdens de technische briefing aan de Kamer op 30 april 2020 is aangegeven? 1)
  2. Wordt hiermee niet de mogelijkheid teniet gedaan om via andere leveranciers nog meer persoonlijke beschermingsmiddelen naar Nederland te krijgen die aan alle veiligheidseisen voldoen?
  3. Zorgt deze strategie van de overheid voor een oneerlijke marktpositie tegenover andere leveranciers die persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen leveren aan het LCH die aan alle veiligheidseisen voldoen?
  4. Indien er toch afspraken worden gemaakt met nieuwe leveranciers en het blijkt dat de persoonlijke beschermingsmiddelen niet aan de juiste veiligheidseisen voldoen, wordt dan transparant gemaakt wat de reden hiervoor is?
  5. Op welke wijze gaat het LCH de logistiek verzorgen rondom gecertificeerde mondkapjes voor mensen met een beroep waarbij anderhalve meter afstand niet haalbaar is, bijvoorbeeld contactberoepen en beroepen in het openbaar vervoer? Zo ja, gaat het LCH hierbij uit van mondkapjes die in het bezit zijn van het LCH of van de daadwerkelijk beschikbare marktinformatie?
  6. Gaat het RIVM (in samenwerking met het LCH) duidelijkheid geven over welk type mondmasker voor welk beroep gaat gelden en hoe tot dit advies is gekomen?
  7. Op welke wijze krijgen mensen met een dergelijk beroep en hun klanten voorlichting en instructie voor het veilig gebruiken van de juiste mondkapjes?
  8. Op welke wijze krijgen burgers die gebruik willen maken van preventieve mondkapjes in de publieke ruimte voorlichting en instructie over de aanschaf en het veilig gebruiken van de juiste mondkapjes, vergelijkbaar met de voorlichting voor de basisregels zoals het wassen van handen?

 

    1) Verslag van een technische briefing over testen en beschermingsmiddelen d.d. 30 april 2020

 


Gerelateerd

Onduidelijkheid rond de voorraad aan mondkapjes

Het voortdurende tekort aan mondkapjes

Mondkapjes en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

Het bericht ‘Wie vormen het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)?'

De kwaliteit van mondkapjes in verpleeghuizen

De zwendel met mondmaskers.

Het bericht ‘Nederland faalde zelf bij aanschaf foute mondkapjes’

De tekorten aan beschermende middelen bij zorginstellingen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl