Tweedemonitor / Kamervraag / Mogelijke bezuinigingenMogelijke bezuinigingen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07743

2020Z07743

(ingezonden 30 april 2020)

Vragen van de leden Marijnissen en Alkaya (beiden SP) aan de minister-president en de minister van Financiën over mogelijke bezuinigingen

  1. Klopt het dat u niet uitsluit dat u al in 2021 bezuinigingen op de overheidsuitgaven doorvoert, zoals de minister van Financiën aangaf tijdens zijn wekelijkse gesprek bij RTL Z? 1)
  2. Kunt u aangeven welk deel van de extra uitgaven en gemiste inkomsten door de coronacrisis u door middel van bezuinigingen wilt opvangen?
  3. Tot welke hoogte mag de staatsschuld wat u betreft stijgen zonder dat u overgaat tot bezuinigingen?
  4. Is bezuinigen op de overheidsuitgaven volgens u de geëigende weg om de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) naar beneden te krijgen? Zo ja, waarom?
  5. Kunt u aangeven waarop u denkt te bezuinigen, nu de publieke sector nog lang niet is hersteld van de kaalslag van 15,8 miljard euro die sinds de financiële crisis en de grote recessie is aangebracht en de koopkracht van veel mensen nog niet is hersteld? 2)
  6. Deelt u de mening dat de publieke sector, gezien de tekorten bij de politie, de verminderde toegang tot het recht en de werkdruk in het onderwijs en de zorg, niet opnieuw met bezuinigingen mag worden geconfronteerd?
  7. Deelt u de mening dat, gezien de financiële malaise waarin veel huishoudens zich nu al bevinden, er niet mag worden bezuinigd op sociale regelingen en de koopkracht van huishoudens met normale, bescheiden inkomens?
  8. Wanneer u het hebt over bezuinigingen, hebt u het dan ook over mogelijke lastenverzwaringen? Zo ja, over welke?
  9. Deelt u de mening dat de staatsschuld nu voornamelijk oploopt door hulp aan het bedrijfsleven, en dat de rekening dan ook vooral door het bedrijfsleven betaald moet worden? Zo nee, waarom niet?
  10. In hoeverre bent u voornemens om de factor kapitaal, zoals vermogen, winsten en dividenden, te laten bijdragen aan het op orde krijgen van de staatsfinanciën, als dit al nodig is?

 

1) RTL Z: Wekelijks Gesprek Met De Minister Van Financiën (https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/5105166/hoekstra-sluit-bezuinigingen-niet-uit-na-coronacrisis)

2) Algemene Rekenkamer: Kosten en opbrengsten van saldoverbeterende maatregelen 2011 - 2016 (https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/bezuinigingen/documenten/rapporten/2016/10/03/kosten-en-opbrengsten-van-saldoverbeterende-maatregelen)


Indiener

Lilian Marijnissen (SP)

Mahir Alkaya (SP)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)

Mark Rutte (VVD)


Access ( 14855 )

Publicatiedatum
30 April 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl