Tweedemonitor / Kamervraag / Een bericht dat in de Haagse wijk Valkenbos-Regentes een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevondenEen bericht dat in de Haagse wijk Valkenbos-Regentes een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevonden

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07034

2020Z07034

(ingezonden 20 april 2020)

Vragen van de leden Van Dam en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een bericht dat in de Haagse wijk Valkenbos-Regentes een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevonden.

1) Bent u bekend met de dodelijke steekpartij die in de nacht van 17 op 18 april 2020 in de Haagse wijk Valkenbos-Regentes heeft plaatsgevonden? 1)

2) Kunt u zich voorstellen dat gelet op:

- eerdere geweldsdelicten waaronder een dodelijke steekpartij in januari 2019, 

- de zorgelijke ontwikkeling op het vlak van ondermijning, zoals onder andere beschreven in de Groene Amsterdammer 2),

- het uitblijven van enige zichtbare actie sinds het bezoek van (waarnemend) burgemeester Remkes en het werkbezoek dat u zelf aan deze straat bracht in december 2019,

- de overconcentratie aan coffeeshops, namelijk zeven coffeeshops op zeer beperkte afstand van elkaar, in combinatie met de toeloop van en overlast door klanten van die coffeeshops,

- het grote aantal vage horecabedrijven, shishalounges, leegstaande panden en illegale bewoning,

de bewoners in de wijk helemaal klaar zijn met de huidige aanpak van drugsoverlast, criminaliteit en overlast?

3) Bent u bekend met de brieven die Stichting MafuganovaValkenbosch, WijWeimar en andere vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven hebben gezonden aan burgemeester Remkes, soms in afschrift aan u? Kunt u aangeven – al dan niet na navraag bij de burgemeester – hoe op deze brieven gereageerd gaat worden?

4) Kunt u aangeven welke controle- en opsporingsactiviteiten het afgelopen jaar van de zijde van de politie en het openbaar ministerie zijn verricht ten aanzien van drugscriminaliteit in de Weimarstraat, tussen de Valkenboskade en de Beeklaan? Met welke frequentie en door welke instantie(s) worden de coffeeshops in dit gedeelte van Den Haag gecontroleerd op de AHOJG-criteria? Wat heeft dit opgeleverd?

5) Wat vindt u ervan dat nagenoeg alle coffeeshops in de Weimarstraat in de onmiddellijke nabijheid van een schoolgebouw staan, waar bij afwisseling basisscholen gebruik van maken, op dit moment basisschool de Toermalijn?

6) Deelt u de opvatting dat in dit deel van de stad Den Haag sprake is van overconcentratie aan coffeeshops? Deelt u de mening dat deze overconcentratie ten koste gaat van de leefbaarheid en de openbare orde in dit gedeelte van de stad Den Haag?

7) Bent u bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om aan de AHOJG-criteria een nieuw criterium toe te voegen, namelijk een Concentratiecriterium, inhoudende dat coffeeshops een bepaalde afstand ten opzichte van elkaar dienen te hebben?

8) Welke actie mogen de bewoners en de fatsoenlijke ondernemers op korte termijn verwachten van handhavers, politie en justitie om de openbare orde, de nachtelijke rust en veiligheidsgevoelens terug te brengen in de straat?

1) Omroep West, 18 april 2020, "Hagenaar (48) aangehouden voor dodelijke steekpartij Den Haag", https://www.omroepwest.nl/nieuws/4031600/Hagenaar-48-aangehouden-voor-dodelijke-steekpartij-Den-Haag

2) De Groene Amsterdammer, 4 september 2019, "Achter de gevels", https://www.groene.nl/artikel/achter-de-gevels


Gerelateerd

Een bericht dat in de Haagse wijk Valkenbos-Regentes een dodelijke steekpartij heeft plaatsgevonden

Het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag 'gevaar voor zichzelf en omgeving', maar werd niet opgepakt’

Het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag gevaar voor zichzelf en omgeving, maar werd niet opgepakt’

De steekpartij in Den Haag

De steekpartij op klaarlichte dag bij het asielzoekerscentrum in Arnhem

Het artikel ‘Zorgverzekeraars frustreren specialistische ouderenzorg in de wijk’

Het bericht ‘Boosheid in Heerlen om ‘over de schutting gooien’ Haagse daklozen naar krimpgebieden’

De snel oprukkende dodelijke bacterie Meningokokken W

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl