Tweedemonitor / Kamervraag / De (woning)bouw ten tijde van de CoronacrisisDe (woning)bouw ten tijde van de Coronacrisis

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z07022

2020Z07022

(ingezonden 20 april 2020)

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de (woning)bouw ten tijde van de Coronacrisis

 

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Orderinstroom bouw daalt met een kwart’? 1)
  2. Kunt u een onderbouwde inschatting maken in welke mate de orderinstroom voor specifiek de woningbouw afneemt?
  3. Wat is uw reactie op dit zorgelijke signaal, mede gezien het grote woningtekort van honderdduizenden woningen dat er reeds vóór de Coronacrisis was?
  4. Deelt u de mening dat gezien de woningnood Nederland zich eigenlijk geen stagnatie van de bouw kan veroorloven en dat het van het allergrootste belang is om zowel het aanbod als de vraag op peil te houden?
  5. Deelt u de conclusie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat de terugval met name te verklaren valt vanuit onzekerheid over de toekomst? Welke andere oorzaken van de terugval ziet u?
  6. Wat vindt u van het idee van fondsvorming voor zaken zoals het kopen van te bouwen woningen, investeringen in gebiedsontwikkeling, het op peil krijgen van ambtenarencapaciteit bij gemeenten en provincies, het versnellen van de woningbouwproductie en het op peil houden van kredietverlening aan ontwikkelaars en woningbouwers? Kunt u uw antwoord per onderdeel toelichten?
  7. Kunt u uiteenzetten welke mogelijkheden het Rijk reeds benut om anticyclisch bouwen aan te jagen, en zo een bouwcrisis te voorkomen?
  8. Welke mogelijkheden ziet u, voor zover dat nog niet gebeurt, om de inzet uit te breiden met:

 

1) https://fd.nl/ondernemen/1341689/orderinstroom-in-de-bouw-daalt-met-een-kwart


Indiener

Carla Dik-Faber (CU)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 14625 )

Publicatiedatum
20 April 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl