Tweedemonitor / Kamervraag / De vernieling van graven van christenen in TurkijeDe vernieling van graven van christenen in Turkije

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z06925

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Helvert (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de vernieling van graven van christenen in Turkije (ingezonden 17 april 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Graven van christenen in Turkije vernield»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat «ontheiliging» van graven en kerkhoven – denk aan de vernieling van 72 grafstenen op een christelijke kerkhof in Ankara op 14 februari – een groeiend fenomeen en probleem is in Turkije?

Vraag 3

Klopt het dat dit fenomeen past in een bredere trend van toenemende druk op christenen in Turkije, zoals ook uiteengezet in achtereenvolgende rapporten van de Turkse Unie van Protestantse Kerken?2

Vraag 4

Wie zijn de veroorzakers van dit soort vernielingen en welk maatschappelijk klimaat draagt hieraan bij?

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat er sprake is van haat zaaien tegen christenen via boeken die gebruikt worden op basisscholen, maar ook bijvoorbeeld via (staatsgezinde) kranten of preken in moskeeën? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

Vraag 6

Klopt de bewering dat in Turkse schoolboeken missionaire activiteiten omschreven worden als nationale dreiging?

Vraag 7

In hoeverre wordt haat zaaien in het algemeen, en grafschennis in het bijzonder, daadwerkelijk tegengegaan in Turkije, of is er sprake van straffeloosheid?

Vraag 8

Bent u bereid met uw Turkse collega in gesprek te gaan over het actief beschermen van de rechten, vrijheden en veiligheid van (protestantse) christenen in Turkije, en ook het (ongestraft) vernielen van graven van christenen daarbij te betrekken?


X Noot
1

Rd.nl, 15 maart 2020, »Graven van christenen in Turkije vernield» (https://www.rd.nl/kerk-religie/christenvervolging/graven-van-christenen-in-turkije-vernield-1.1652900).

X Noot
2

International Institute for Religious Freedom, Overzicht van rapporten (https://www.iirf.eu/journal-books/iirf-reports-english/).

Indiener

Kees van der Staaij (SGP)

Joël Voordewind (CU)

Martijn van Helvert (CDA)


Gericht

Stef Blok (VVD)


descriptionAccess ( 14595 )

Publicatiedatum
17 April 2020Gerelateerd

De vernieling van graven van christenen in Turkije

De Ranglijst Christenvervolging 2020 van Open Doors

De bedreiging, onderdrukking en roof van christenen in Irak

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

De moorden op Nigeriaanse christenen door Fulani militanten en Boko Haram

De deportatie van Syrische vluchtelingen door Turkije

Het bericht dat de Nigeriaanse overheid verdrijving van christenen toestaat

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl