Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat universiteiten met surveillance-software studenten thuis in de gaten houdenHet bericht dat universiteiten met surveillance-software studenten thuis in de gaten houden

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z06456

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat universiteiten met surveillance-software studenten thuis in de gaten houden (ingezonden 9 april 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Hoe gaan we toetsen (en mag Big Brother ook meekijken?)»?1

Vraag 2

Is bij u bekend hoeveel opleidingen gebruik maken of van plan zijn gebruik te maken van surveillance-software en in hoeverre is hier landelijk overleg over, bijvoorbeeld binnen de VSNU?2

Vraag 3

Op welke wijze is de privacy van studenten voldoende gewaarborgd mocht dergelijke surveillance-software gebruikt gaan worden op universiteiten? In hoeverre is het gebruik van deze software in strijd met de AVG3 en zijn er richtlijnen voor het gebruik van dergelijke software in het hoger onderwijs?

Vraag 4

Klopt het dat de surveillance-software toegang heeft tot de webcam, microfoon, locatie, identiteit, klembord, muislocatie, browser, Windowns, hoofd-, oog- en mondbewegingen, je scherm, alle websites die je bezoekt en alle openstaande applicaties en schermen die met je computer verbonden zijn? Zo ja, is dit wettelijk toegestaan en wat wordt er na afronding van een tentamen met de beelden en andere informatie gedaan?

Vraag 5

In hoeverre worden zogeheten «bijzondere gegevens» geregistreerd? Deelt u de mening dat het opslaan van gegevens over religie, politieke voorkeur, gezondheid en etniciteit van een persoon bij het maken van een tentamen niet mogelijk moet zijn?

Vraag 6

Kunnen universiteiten en hogescholen de OER4 aanpassen zonder de medezeggenschap te betrekken? Zo nee, gaat u de Universiteit Leiden hierop aanspreken? Kunt u dit toelichten?

Vraag 7

Is een OER dat is vastgesteld zonder inspraak van de medezeggenschap juridisch houdbaar?


X Noot
2

VSNU: de vereniging van universiteiten

X Noot
3

AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming

X Noot
4

OER: Onderwijs en examenregeling


Gerelateerd

Het bericht dat universiteiten met surveillance-software studenten thuis in de gaten houden

Het bericht ‘Berucht Chinees veiligheidsministerie gebruikt Nederlandse software die emoties leest’

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

Studenten die spionagesoftware moeten installeren om tentamens te kunnen doen.

De toename van studenten die ten koste gaat van de kwaliteit van universiteiten

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

Het bericht ‘Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden techgigant Huawei’.

De berichten 'Universiteiten werken ondanks risico’s veel meer samen met China' en 'Kennis delen met China: de roze bril zakt langzaam af bij universiteiten'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl