Tweedemonitor / Kamervraag / Huisuitzettingen tijdens de coronacrisisHuisuitzettingen tijdens de coronacrisis

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z05530

2020Z05530

(ingezonden 24 maart 2020)

Vragen van de leden Hijink, Beckerman en Van Nispen (allen SP) aan de minister-president en de Ministers voor Milieu en Wonen, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over huisuitzettingen tijdens de coronacrisis

1

Waarom vallen kort gedingen van verhuurders en woningcorporaties om mensen uit huis te zetten onder ‘urgente zaken’ bij de rechtbank, hoewel de rechtspraak eigenlijk gesloten is vanwege het coronavirus? 1)

2

Wat gebeurt er op dit moment met het sluiten van woningen op verzoek van burgemeesters? Worden deze zaken uitgesteld? Kunt u uw antwoord toelichten?

3

Hoe verhoudt het door laten gaan van rechtszaken over uithuiszetting van mensen zich tot het feit dat rechtszaken over bijvoorbeeld het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een huurhuis, het krijgen van een uitkering of zaken over ontslag en loonvordering wel worden uitgesteld? Kunt u uw antwoord toelichten? Bent u bereid hierover in overleg te treden met de Raad voor de rechtspraak om te bespreken of de juiste maatregelen zijn genomen en de juiste zaken zijn uitgesteld?

4

Vindt u het verantwoord om, tijdens de coronacrisis waarin mensen opgeroepen wordt om zoveel mogelijk thuis te blijven, mensen op straat te zetten en daardoor bloot te stellen aan extra gevaren rondom de besmetting en verspreiding van het virus? Zo nee, waarom gebeurt dit dan? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot de richtlijnen van het RIVM, de Veiligheidsregio’s en de maatregelen van de overheid?

5

Op welke manieren kunnen rechters de gevolgen van een eventuele ontruiming inschatten omdat niet duidelijk is hoe lang de coronacrisis zal duren, hoe ernstig uiteindelijk zal blijken en welke gevolgen en nasleep deze crisis zal hebben? Kunt uw antwoord toelichten?

6

Deelt u de mening dat een ontruiming van een huishouden op dit moment tegen de rechten van de mens ingaat? Kunt u uw antwoord toelichten?

7

Bent u bereid om, net als in Vlaanderen, zo nodig een spoedwet te maken die alle uithuiszettingen tijdens de coronacrisis verbiedt zowel in de sociale als in de vrije huur- en de koopsector? Zo nee, waarom niet? 2)

8

Kunt u deze vragen en de eerdere gestelde Kamervragen vóór het debat van donderdag 26 maart 2020 beantwoorden? 3)

  1. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/laatste-informatie-mbt-uitbraak-coronavirus.aspx
  2. https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vlaamse-regering-verbiedt-uithuiszettingen-tijdens-coronacrisis~ac75f21a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
  3. Vragen van de leden Marijnissen, Beckerman en Alkaya (allen SP) aan de Minister-President en de Ministers voor Milieu en Wonen en van Financiën over de gevolgen van de coronacrisis op huishoudens, 2020D10962, ingezonden 18 maart 2020


Gerelateerd

Het doorgaan van huisuitzettingen tijdens de coronacrisis ondanks uw statement en andere nadelige gevolgen op huisvesting

Het bericht dat arbeidsmigranten met hun baan ook hun bed kwijt raken

Huisuitzettingen tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis op huishoudens

Het niet (tijdig) huur kunnen betalen door de coronacrisis

Het bericht ‘Geef kennismigranten en internationaal talent meer zekerheid tijdens de coronacrisis’

Het stilleggen van de eendenhouderij

Alle berichtgeving omtrent het coronavirus.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl