Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Defensie-medewerkers mogen werkelijke schade chroom-6 claimen’.Het bericht ‘Defensie-medewerkers mogen werkelijke schade chroom-6 claimen’.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04825

Vragen van het lid Kerstens (PvdA) aan de Staatssecretaris van Defensie over het bericht «Defensie-medewerkers mogen werkelijke schade chroom-6 claimen» (ingezonden 11 maart 2020).

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van bovenbedoeld bericht, alsook van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch waarover in dat bericht word gesproken?1

Vraag 2

Bent u bereid in dezen af te zien van nadere rechtsmiddelen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u bereid de uitspraak van de rechter, dat slachtoffers van chroom-6 bovenop de door u getroffen regeling recht hebben op vergoeding van de werkelijk door hen geleden schade, toe te passen op alle slachtoffers die een uitkering op basis van de door u getroffen regeling hebben ontvangen? Zo ja, hoe gaat u een en ander vormgeven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Welk gedeelte van de voor de afhandeling van het chroom-6-schandaal gereserveerde middelen is inmiddels uitgekeerd aan slachtoffers, respectievelijk welk gedeelte resteert nog?


Indiener

John Kerstens (PvdA)


Gericht

Barbara Visser (VVD)


Access ( 13969 )

Publicatiedatum
11 Maart 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl