Tweedemonitor / Kamervraag / De Beleidsregels exploitatievergunning speelautomatenhallen Heerlen 2020De Beleidsregels exploitatievergunning speelautomatenhallen Heerlen 2020

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z04824

Vragen van de leden Van Toorenburg en Van Helvert (beiden CDA) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de Beleidsregels exploitatievergunning speelautomatenhallen Heerlen 2020 (ingezonden 11 maart 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met de Beleidsregels exploitatievergunning speelautomatenhallen Heerlen 2020?1

Vraag 2

Klopt het dat de vergunningen voor het vestigen en exploiteren van een speelautomatenhal worden verdeeld middels loting? Wat vindt u daarvan? Komt dat vaker voor?

Vraag 3

Hoe kan een gemeente als Heerlen waarborgen dat de burger daadwerkelijk effectief beschermd wordt tegen kansspelverslaving als de vergunning voor het vestigen en exploiteren van een speelautomatenhal simpelweg wordt verloot? Een vergunning zou toch moeten worden verleend aan de exploitant die op inhoudelijke gronden de beste partij is om het aanbod te doen? De drempel voor toetreding is middels een lotingssysteem toch per definitie een minimum vereiste?

Vraag 4

Zou het niet veel beter zijn als de gemeente Heerlen de vergunning zou gunnen aan de partij die de burger, aantoonbaar, het beste kan beschermen tegen kansspelverslaving en die de beste papieren heeft waar het gaat om het tegengaan van criminaliteit en witwassen?


X Noot
1

Beleidsregels exploitatievergunning speelautomatenhallen Heerlen 2020, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-30341.html


Gerelateerd

De Beleidsregels exploitatievergunning speelautomatenhallen Heerlen 2020

Het wegpesten van een transgenderstel in Heerlen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Boosheid in Heerlen om ‘over de schutting gooien’ Haagse daklozen naar krimpgebieden’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De nieuwe versterkingsaanpak

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl