Tweedemonitor / Kamervraag / Het uitblijven van resultaten na de aankoop van aandelen van Air France-KLMHet uitblijven van resultaten na de aankoop van aandelen van Air France-KLM

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03674

2020Z03674

(ingezonden 21 februari 2020)

Vragen van de leden Paternotte (D66), Nijboer (PvdA)  en Sneller (D66) aan de minister van Financiën over het uitblijven van resultaten na de aankoop van aandelen van Air France-KLM.

 1. Bent u bekend met de samenstelling van de Board of Governors van de International Air Traffic Association (IATA) in de afgelopen bestuursjaren en in het huidige bestuursjaar?
 2. Klopt het dat de Executive Officer van KLM, Pieter Elbers, geen lid meer is van deBoard of Governors van IATA? 1)
 3. Hoe verklaart u het feit dat KLM, als medeoprichter van IATA, voor het eerst sinds de oprichting in 1945 niet meer als zelfstandige luchtvaartmaatschappij een lid mag leveren van deBoard of Governors van IATA?
 4. Is het verwijderen van de Executive Officer van KLM uit het IATA-bestuur in het Nederlands publieke belang? Kunt u dit toelichten?
 5. Bent u van plan het IATA-congres in Amsterdam komende juni te bezoeken?
 6. Vormt de zelfstandige rol van KLM binnen IATA onderdeel van de gesprekken die de ambtelijke Frans-Nederlandse werkgroep momenteel voert over de positie van KLM in de holding Air France-KLM? Zo nee, waarom niet?
 7. Klopt het dat de KLM – als zelfstandige luchtvaartmaatschappij – bovenaan staat in de meest recenteDow Jones Sustainability Index (DJSI) in de categorie luchtvaartmaatschappijen?
 8. Deelt u de stelling van de vragensteller dat IATA een belangrijke rol speelt bij vraagstukken in de mondiale luchtvaartsector waaronder verduurzaming, maar ook verdeling van slots op luchthavens en inzet op regelgeving?
 9. Heeft KLM – volgens de DJSI de meest duurzame luchtvaartmaatschappij ter wereld -  door het verlies van de zetel in deBoard of Governors van IATA meer of minder invloed op verduurzaming van de luchtvaartsector? Kunt u dit toelichten?
 10. Bent u bereid u in te zetten om de Executive Officer van KLM – nu Pieter Elbers – weer benoemd te verkrijgen in deBoard of Governnors van IATA? Zo nee, waarom niet?
 11. Wat zijn uw vorderingen met het afgesproken streven om uiterlijk “voor het einde van juni 2019” een akkoord te bereiken met de Franse Staat over onder andere de staatsgaranties en het borgen van de Nederlandse publieke belangen, zoals de netwerkverbindingen van KLM en daarmee de hubconnectiviteit van Schiphol? 2)
 12. Kunt u nader toelichten wat er het afgelopen jaar sinds de verwerving van de staatsdeelneming in Air France-KLM is veranderd bij het bedrijf en wat dat voor het Nederlandse publieke belang heeft opgeleverd? Wanneer verwacht u de onderhandelingen in de ambtelijke werkgroepen te kunnen afronden?
 13. Klopt het dat u op 20 februari heeft aangegeven dat de gesprekken in de werkgroep ‘niet muurvast’ zitten. Kunt u aangeven waaruit blijkt dat de gesprekken niet muurvast zitten?
 14. Kunt u uiteenzetten wat er bij Air France-KLM het afgelopen jaar veranderd is met name in de afspraken en verhoudingen tussen Air France en KLM?
 15. Klopt het dat er een afspraak is gemaakt vanuit Air France met de Franse pilotenvakbonden die ertoe strekt dat voor elk vliegtuig dat KLM bezit Air France er twee en een half moet hebben, en wanneer dat niet gebeurt de Air France-piloten per vliegtuig verschil een fors bedrag in compensatie persoonlijk uitbetaald moeten krijgen? Zo niet, kunt u toelichten welke afspraken er dan zijn gemaakt met de Franse piloten?
 16. Waarom moet KLM de gevolgen ondervinden van een afspraak over de productiebalans, gemaakt tussen Air France en haar piloten, waarbij KLM en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) geen partij zijn?
 17. Vormen de afspraken over de productiebalans en de wijze waarop dit de bedrijfsvoering van KLM beïnvloedt onderdeel van de gesprekken in de ambtelijke werkgroep? Zo nee, waarom niet?
 18. Kunt u toelichten hoe de kas van KLM n.v. wordt beheerd, wie de eindverantwoordelijkheid heeft voor de kas van KLM en waar de besluitvormende macht ligt over het al dan niet uitkeren van dividend?
 19. Hoe staat u als aandeelhouder tegenover het uitkeren van een groter dividend vanuit KLM aan Air France-KLM, als hiermee het voorgenomen investeringsprogramma van Air France gefaciliteerd kan worden?
 20. Welke middelen heeft u om het compenseren van tekorten bij Air France door middel van onttrekking van dividend uit de kas van KLM n.v. tegen te houden?
 21. Kunt u bovenstaande vragen elk afzonderlijk beantwoorden?


1) Telegraaf, 22 november 2019; https://www.telegraaf.nl/financieel/1626967647/analyse-klm-baas-elbers-aan-de-kant-gezet

2) Gezamenlijk Frans-Nederlands persbericht van 1 maart (https://nl.ambafrance.org/IMG/pdf/1060_-_communique_de_presse_conjoint_de_bruno_le_maire_et_wopke_hoekstra-2.pdf?12410/8f9ced60f2e509cf5348163d108ea4df08d3e3b5)


Gerelateerd

Het uitblijven van een akkoord met de Franse Staat over het waarborgen van de Nederlandse publieke belangen na de aandelenaankoop van Air France-KLM

De berichten ‘Smith: Air France en KLM nog meer integreren’ en ‘France Hits Out at Dutch in Feud Over Air France-KLM Holdings’

De bonus voor de topman van Air France-KLM

Het uitblijven van resultaten na de aankoop van aandelen van Air France-KLM

Het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

De berichten dat er snel hulp nodig is bij KLM en dat de Franse overheid niet van plan is Air France te redden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl