Tweedemonitor / Kamervraag / Nieuw onderzoek naar fysiotherapie voor COPD-patiëntenNieuw onderzoek naar fysiotherapie voor COPD-patiënten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03374

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over nieuw onderzoek naar fysiotherapie voor COPD-patiënten (ingezonden 19 februari 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het onderzoek «Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een niet-gerandomiseerde multicenter effectstudie»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op de conclusie van het onderzoek dat de ziektesymptomen ernstiger zijn bij patiënten die minder fysiotherapie ontvangen?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de conclusie van het onderzoek dat het ontvangen van minder fysiotherapie leidt tot meer medicijngebruik en ziekenhuisopnames?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de conclusie van het onderzoek dat de maximering van het aantal behandelingen waar Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)-patiënten recht op hebben, tot hogere zorgkosten leidt?

Vraag 5

Staat u ondanks de conclusies van dit onderzoek nog steeds achter uw uitspraak dat er geen directe relatie bekend is tussen het ontvangen van fysio- of oefentherapie en de frequentie van longaanvallen? Zo ja, waarom?2

Vraag 6

Deelt u de mening dat bovengenoemde uitspraak over het uitblijven van verbeterde behandeluitkomsten bij het ontvangen van fysiotherapie voor ernstig COPD, in strijd is met de actuele stand van de wetenschap en het recente Verbetersignalement «Zorgtraject van mensen met COPD» van het Zorginstituut Nederland?3

Vraag 7

Bent u bereid de maximering op het aantal behandelingen oefen- en fysiotherapie voor COPD-patiënten los te laten? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Vereniging Fysiotherapie & Wetenschap, in uitzending van Radar van 17 februari 2020, «Effecten van de frequentiereductie van langdurige fysiotherapeutische revalidatie bij ernstig COPD: een niet-gerandomiseerde multicenter effectstudie».

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II, Vergaderjaar 2019–2020, nr. 1604.

X Noot
3

Zorginstituut Nederland, 10 december 2019, «Verbetersignalement – Zorgtraject van mensen met COPD»


Indiener

Henk van Gerven (SP)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


Access ( 13582 )

Publicatiedatum
19 februari 2020
Gerelateerd

De vergoeding van fysiotherapie bij chronische COPD

Nieuw onderzoek naar fysiotherapie voor COPD-patiënten

Het gebrek aan volledige dekking fysiotherapie in verzekeringen

De uitzending van Kassa over fysiotherapie 'Duurdere aanvullende verzekering voor minder behandelingen'

De behandeling met gesuperviseerde oefentherapie bij COPD/emfyseempatiënten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'CZ en VGZ beperken vrije zorgkeuze van patiënten die fysiotherapie nodig hebben'

Fysiotherapeuten die in actie komen tegen bemoeienis van de zorgverzekeraar

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl