Tweedemonitor / Kamervraag / Anti-Israëlstraatnaamborden in EindhovenAnti-Israëlstraatnaamborden in Eindhoven

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03110

Vragen van de leden Wilders en Kops (beiden PVV) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Milieu en Wonen over anti-Israëlstraatnaamborden in Eindhoven (ingezonden 17 februari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Eindhoven volhardt in feitelijke onjuistheid»?1

Vraag 2

Deelt u de conclusie dat de onderschriften «berg in Palestina» / «stad in Palestina» op de straatnaamborden van de Eindhovense Tabor-, Sion-, Jeruzalem-, Tiberias- en Nazarethstraat feitelijk onjuist zijn? Deelt u de conclusie dat deze bergen en steden in de joodse staat Israël gelegen zijn en nergens anders? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u ervan op de hoogte dat de gemeente Eindhoven reeds in 2014 heeft toegezegd deze straatnaamborden bij «reguliere vervanging» aan te passen, maar dat dat anno 2020 nog altijd niet is gebeurd? Deelt u de mening dat de reden van de gemeente «dat bordjes niet snel slijten» een heel slap excuus is en het anti-Israëlbeleid van Eindhoven pijnlijk blootlegt?

Vraag 4

Heeft de halsstarrige houding van de gemeente te maken met de veelal Turkse en Marokkaanse inwoners van de betreffende wijk?

Vraag 5

Deelt u de mening dat dit anti-Israëlbeleid het toenemend antisemitisme voedt en direct moet stoppen?

Vraag 6

Bent u ertoe bereid ervoor te zorgen dat de gemeente Eindhoven deze anti-Israëlborden onmiddellijk aanpast? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Indien de gemeente Eindhoven blijft weigeren dit op korte termijn te herstellen, mogen wij dat dan doen?


X Noot
1

Nieuw Israëlietisch Weekblad, 13 februari 2020, «Eindhoven volhardt in feitelijke onjuistheid» (https://niw.nl/eindhoven-volhardt-in-feitelijke-onjuistheid/)


Gerelateerd

Groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

Het bericht ‘TU Eindhoven stelt wetenschappelijke vacatures alleen open voor vrouwen’

Anti-Israëlstraatnaamborden in Eindhoven

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Het bericht ‘Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk’

Het optreden van Kmar- en douanemedewerkers op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport.

Het bericht dat bouwers moeten bijdragen aan de toekomst van de stad Eindhoven

Het niet naleven van coronavoorschriften op vliegveld Eindhoven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl