Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘ondernemer kan diversiteit op werkvloer checken’Het bericht ‘ondernemer kan diversiteit op werkvloer checken’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02881

2020Z02881

(ingezonden 13 februari 2020)

Vragen van het lid El Yassini (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘ondernemer kan diversiteit op werkvloer checken’

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Ondernemer kan diversiteit op werkvloer checken’? 1)
 2. Klopt het bericht dat het kabinet bedrijven toe wil staan om burgerservicenummers van werknemers te gebruiken om na te gaan of hun werkvloer wel cultureel divers is? Vind u dit een oplossing? Zo ja, voor welk probleem?
 3. Op welke manieren verschilt dit voorstel met de inmiddels afgeschafte ‘wet Samen’ (uit 2004), die een registratie bijhield van etnische minderheden?
 4. Welke proeven lopen er momenteel over een dergelijke ‘barometer culturele diversiteit’?
 5. Werd er vooraf toestemming gevraagd aan werknemers dat hun werknemersbestanden gedeeld zouden worden met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)? Zo ja, hoe wordt deze goedkeuring dan vastgelegd? Zo nee, waren de werknemers wel op de hoogte? Zo nee, hoe is dat mogelijk?
 6. Wat zijn de conclusies uit de reeds bestaande proeven? Welke stappen zijn aan de hand daarvan ondernomen?
 7. Hoe wenselijk acht u het dat werknemers worden gedecimeerd tot hun ‘migratieachtergrond’ om te bepalen of een werkgever genoeg culturele diversiteit binnen de organisatie heeft? Bent u niet van mening dat mensen met een migratieachtergrond individuen zijn, die op net zoveel verschillende vlakken verschillen als mensen zonder migratieachtergrond? Waarom kiest u ervoor om beleid te voeren op grond van iemands achtergrond in plaats van het individu centraal te stellen?
 8. Waaruit concludeert u dat eerste of tweede generatie migranten ‘juist ergens blijven haken’ en dat dit komt door hun migratieachtergrond?
 9. Hoe hoog zijn de kosten voor een werkgever met meer dan 250 werknemers, wanneer zij gebruik gaan maken van de migratiebarometer?
 10. Gaat de overheid gebruik maken van de migratiebarometer? Op welke manier geven overheidsambtenaren toestemming dat hun werknemersbestanden gedeeld zullen worden met het CBS? Zouden zij ook af kunnen zien deelname?
 11. Wat zijn de financiële consequenties van het meedoen aan de ‘barometer culturele diversiteit’ door de overheid? Hoe bent u van plan dit te betalen?
 12. In het SER advies ‘Diversiteit in de top’ staat dat de barometer ‘culturele diversiteit en inclusiviteit’ niet ten koste mag gaan van privacyregels. Hoe wordt dit gewaarborgd wanneer een werknemer de enige op een bepaalde werkvloer is met een bepaalde migratieachtergrond? Dan is toch meteen te herleiden dat de gegevens over dat individu gaat? Kunt u dit nader toelichten?
 13. Op welke manier worden de uitkomsten van de barometer weergegeven? Zit hier een waardeoordeel aan in de zin van ‘voldoende of onvoldoende’?
 14. Waarom is de culturele barometer enkel toegespitst op migratieachtergrond? Kunt u dit toelichten?
 15. Deelt u de mening dat het gaat om gelijke kansen en niet om gelijke uitkomsten en dat voorstellen als een culturele barometer er enkel voor zorgen dat we mensen als groep gaan zien en niet als individu? En dat daarbij dit soort voorstellen enkel leiden tot grotere tegenstellingen en dat ze de individuele werknemer helemaal niets opleveren? Zo nee, waarom niet?
 16. Kan elke vraag afzonderlijk beantwoord worden?

 

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1588821878/ondernemer-kan-diversiteit-op-werkvloer-checken


Gerelateerd

Het bericht ‘ondernemer kan diversiteit op werkvloer checken’

Online ongewenst gedrag op de werkvloer.

Het diversiteitsbeleid bij de politie

Het bericht ‘Op de universiteit is geen plaats meer voor politieke diversiteit’

De Regeling ammoniak en veehouderij

De aangifte omzetbelasting (btw)

Het bericht 'Politie registreert bewust de afkomst van agenten' en het interview met de nieuwe portefeuillehouder diversiteit

Moslimfobie en intimidatie bij de politie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl