Tweedemonitor / Kamervraag / De definitieve sluiting van Het PoortjeDe definitieve sluiting van Het Poortje

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02860

2020Z02860

(ingezonden 13 februari 2020)

Vragen van de leden Kuiken en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Rechtsbescherming over de definitieve sluiting van Het Poortje

 

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Jeugdinrichting 'Het Poortje' gaat dicht, ook in Groningen’? [1]
  2. Bent u van mening dat de ‘andere inkoopmethodiek, een andere financierings-methode en een andere manier van sturing’ die u beschreef in juni 2019 het gewenste effect hebben gehad nu blijkt dat de instelling een tekort van 3,5 miljoen euro heeft en mensen moet ontslaan? [2]
  3. Vindt u het ergens op slaan dat er mensen worden ontslagen in de jeugdzorg, terwijl er juist wachtlijsten zijn en de zorg nog te vaak onder de maat is? Wilt u ervoor zorgen dat de betreffende medewerkers in de sector werkzaam kunnen blijven?
  4. Bent u nog steeds van mening dat ‘kwalitatief goede en betaalbare zorg voor de jeugdige’ op de korte en lange termijn geleverd zal worden? Zo ja, komt de jeugdzorg in de gemeenten Groningen en Drenthe niet verder onder druk te staan door deze sluiting volgens u? [2]
  5. Neemt u contact op met de instelling om te bespreken hoe het blijven leveren van ‘kwalitatief verantwoorde jeugdhulp’ zoals zij berichtten aan u in juni 2019, niet gedaan wordt nu Het Poortje toch moet sluiten?
  6. Voldoen de gemeenten Groningen en Drenthe aan een toereikend aantal plaatsen gesloten jeugdhulp zodat zij aan hun zorgplicht kunnen voldoen?
  7. Vindt u inmiddels wel dat een noodplan nodig is om voorbereid te zijn op verdere escalatie van de problematiek in de jeugdzorg en justitiële jeugdhulp, nu nog meer instellingen op omvallen staan en al daadwerkelijk zijn gesloten? Zo nee, waarom niet?

 

[1] Dagblad van het Noorden, 11 februari 2020 (https://www.dvhn.nl/groningen/Jeugdinrichting-Het-Poortje-gaat-dicht-ook-in-Groningen-25340493.html)

[2] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 2934


Gerelateerd

De definitieve sluiting van Het Poortje

De brandbrief van de Raad van Toezicht van jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

De jeugdzorginstelling Elker – het Poortje

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Nationale Politie tot sluiting van de arrestantencomplexen van de politiebureaus van Deventer, Doetinchem, Ede en Tiel

De sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

Het bericht ‘Ouders De Fontein luiden noodklok over sluiting school’

Het bericht ‘Sluiting kinder- en kraamafdeling Hoogeveen en Stadskanaal is definitief'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl