Tweedemonitor / Kamervraag / De mogelijke doorstart van de Hoenderloo GroepDe mogelijke doorstart van de Hoenderloo Groep

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02854

Vragen van de leden Kuiken (PvdA), Westerveld (GroenLinks), Agema (PVV), Hijink (SP) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de mogelijke doorstart van de Hoenderloo Groep (ingezonden 13 februari 2020).

Vraag 1

Klopt het dat u naar aanleiding van de penibele situatie van de Hoenderloo Groep en het daaropvolgende debat in gesprek bent gegaan met enkele ouders van de ongeveer 200 kinderen die verblijven in de instelling?

Vraag 2

Wat heeft u besproken met de ouders van de jongeren in kwestie? Welke informatie is er gedeeld?

Vraag 3

Op welke wijze heeft u de oproep van de Tweede Kamer om een doorstart van de Hoenderloo Groep mogelijk te maken tot uitwerking gebracht?

Vraag 4

Heeft u in gesprekken met ouders van de jongeren in kwestie aangegeven welke stappen u onderneemt om de Hoenderloo Groep een zo kansrijke poging tot doorstart te geven?

Vraag 5

Worden de medewerkers van de jeugdzorginstelling betrokken bij dit traject? Zo ja, op welke manier?

Vraag 6

Bent u van mening dat de zorg en het onderwijs dat de Hoenderloo Groep biedt in de huidige setting niet meer van deze tijd is? Zo ja, was dit al uw standpunt ten tijde van het debat hierover in de Tweede Kamer?

Vraag 7

Hoe ziet u erop toe dat activiteiten die mogelijke barrières vormen, zoals het verplaatsen van cliënten en het samenvoegen van groepen, worden gestaakt?

Vraag 8

Op welke manier geeft u uitvoering aan de motie van de leden Hijink c.s. die oproept tot maximale inzet om te verkennen of een doorstart van de Hoenderloo Groep mogelijk is? Welke middelen zet u hiervoor in?1

Vraag 9

Bent u van mening dat u deze dringende oproep van vrijwel de gehele Kamer serieus gehoor geeft en secuur uitvoert?


X Noot
1

Kamerstuk 3 1839, nr. 705


Gerelateerd

De wanhopige oproep van de docenten van de Hoenderloo Groep en de huidige stand van zaken

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

De open brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College

De mogelijke doorstart van de Hoenderloo Groep

De sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep

Het bericht 'Tientallen jongeren de dupe van sluiting De Hoenderloo Groep, beloofde 'passende vervolgplek' is er niet gekomen'

Het bericht 'Onderwijsminister Slob: Pluryn in de fout bij overdragen leerlingen Hoenderloo College'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl