Tweedemonitor / Kamervraag / Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in NederlandGeweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02851

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland (ingezonden 13 februari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Belaagde Pakistaanse blogger beschuldigt Pakistan van betrokkenheid»?1 Wat is u bekend over het geweld tegen de Pakistaanse journalist?

Vraag 2

Houdt u rekening met de mogelijkheid dat het geweld tegen de blogger is aangestuurd door de Pakistaanse overheid?

Vraag 3

Zijn u eerdere voorbeelden bekend van (mogelijke) Pakistaanse inmenging in Nederland? Welk beeld heeft u hiervan?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de oproep van Reporters Without Borders (RSF) voor bescherming van de journalist? Begrijpt u deze oproep? Welke acties zijn of worden ondernomen om de blogger en zijn gezin te beschermen?

Vraag 5

Bent u bereid de ambassadeur van Pakistan om dit incident te ontbieden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u aangeven waarom de blogger eerder in Pakistan is «verdwenen» en, naar eigen zeggen, is gemarteld? Is hierover contact geweest met de Pakistaanse autoriteiten? Wat is er toen gewisseld?


X Noot
1

Belaagde Pakistaanse blogger beschuldigt Pakistan van betrokkenheid, https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/07/belaagde-pakistaanse-blogger-beschuldigt-pakistan-van-betrokkenheid-a3989725, 7 februari 2020.


Gerelateerd

Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

Het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’

De uitsluiting van maatschappelijke organisaties door de Pakistaanse overheid

Het bericht dat de Indiase regering de speciale status van het gebied Kashmir schrapt

De situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

Het bericht dat mensenrechtenactivist Gulalai Ismail werd gearresteerd door de Pakistaanse FIA (Federal Investigation Authority) toen ze het land herintrad vanuit het Verenigd Koninkrijk

Dreigende vrijlating van moordenaar van Daniel Pearl en straffeloosheid van imam die fatwa over Geert Wilders uitsprak

Het bericht ‘Hindu minor girl who was forcefully converted renounces Islam; Pakistani mullahs demand death penalty’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl