Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Huisartsenposten ’s nachts dicht in Voorhout en Alphen’Het bericht ‘Huisartsenposten ’s nachts dicht in Voorhout en Alphen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01153

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Huisartsenposten ’s nachts dicht in Voorhout en Alphen» (ingezonden 24 januari 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «Huisartsenposten ’s nachts dicht in Voorhout en Alphen»?1

Vraag 2

Is het waar dat het besluit om de huisartsenposten in Alphen aan den Rijn en Voorhout in de nacht te sluiten, nog niet definitief is? Kan inspraak van inwoners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties nog leiden tot het terugdraaien van deze voorgenomen beslissing?

Vraag 3

Is enkel het onvoldoende kunnen voldoen aan de bemensing van de huisartsenposten de reden tot dit besluit? Ziet u geen andere oplossingen voor deze kwestie dan sluiting van bijna alle huisartsenposten in deze regio?

Vraag 4

Hoe ziet het overleg met inwoners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties de komende tijd er uit? Waarom zijn tot het moment van het openbaar maken van het voorgenomen voorlopige besluit de betreffende partijen nog niet betrokken?

Vraag 5

Is het waar dat er voor de patiënt niet veel verandert, zoals de directeur van de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek en de Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland beweert?

Vraag 6

Wat is de invloed op de reistijd van de inwoners van de regio (uitgesplitst naar de verschillende kernen in de regio) naar de huisartsenpost indien de sluiting van de huisartsenposten in Voorhout en Alphen doorgaat?

Vraag 7

Hoe kan het dat in een gebied met 560.000 inwoners het beter en veiliger is dat slechts één huisartsenpost ‘s nachts open is?

Vraag 8

Hoe wordt er precies rekening gehouden met het feit dat in de dorpen Noorden en Woerdense Verlaat de norm van bereikbaarheid van de huisartsenpost binnen 30 minuten niet meer haalbaar is?

Vraag 9

Gaat u zich inspannen om de huisartsenposten 24/7 in stand te houden in de betreffende regio’s? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Leidsch Dagblad, 22 januari 2020, «Huisartsenposten ’s nachts dicht in Voorhout en Alphen» (https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200122_41212837/huisartsenposten-s-nachts-dicht-in-voorhout-en-alphen?utm_source=google&utm_medium=organic).


Gerelateerd

Het bericht ‘Huisartsenposten ’s nachts dicht in Voorhout en Alphen’

Het bericht 'Huisartsenposten zien toename agressie door patiënten'

Het bericht ‘Doktersdienst zet mes in huisartsenposten’

Het bericht Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam

Onderwijs in asielzoekerscentra

Alarmerende berichten dat mensen met een beperking ’s nachts enkel in de gaten gehouden worden door camera’s

Het bericht 'Afsluitdijk dicht: ook Fietsersbond baalt'

De politieinzet in verschillende gemeenten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl